Label.FontFamilyProperty Pole

Definice

Záložní úložiště pro vlastnost FontFamily

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty FontFamilyProperty;
 staticval mutable FontFamilyProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro