Label.FontProperty Pole

Definice

Záložní úložiště pro vlastnost s možností vazby písma

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty FontProperty;
 staticval mutable FontProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro