Label.On<T> Metoda

Definice

Vrátí instanci specifickou pro platformu Label , na které může být volána metoda specifická pro danou platformu.

public Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<T,Xamarin.Forms.Label> On<T> () where T : Xamarin.Forms.IConfigPlatform;
abstract member On : unit -> Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<'T, Xamarin.Forms.Label (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)> (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)
override this.On : unit -> Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<'T, Xamarin.Forms.Label (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)> (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)

Parametry typu

T

Návraty

IPlatformElementConfiguration<T,Label>

Implementuje

Platí pro