Label.PaddingProperty Pole

Definice

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty PaddingProperty;
 staticval mutable PaddingProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro