Label.IFontElement.OnFontSizeChanged(Double, Double) Metoda

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

void IFontElement.OnFontSizeChanged (double oldValue, double newValue);
abstract member Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.OnFontSizeChanged : double * double -> unit
override this.Xamarin.Forms.Internals.IFontElement.OnFontSizeChanged : double * double -> unit

Parametry

oldValue
Double

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

newValue
Double

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Implementuje

Platí pro