MenuItem.CommandParameterProperty Pole

Definice

Určuje vlastnost vázaného parametru příkazu.

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty CommandParameterProperty;
 staticval mutable CommandParameterProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro