NavigableElement.NavigationProperty Pole

Definice

Záložní úložiště pro Navigation pole

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty NavigationProperty;
 staticval mutable NavigationProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro