VisualElement.ChangeVisualState Metoda

Definice

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

protected internal virtual void ChangeVisualState ();
abstract member ChangeVisualState : unit -> unit
override this.ChangeVisualState : unit -> unit

Platí pro