VisualElement.IsFocused Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, jestli se tento element zaměřuje na aktuálně. Toto je vlastnost s možností vazby.

public bool IsFocused { get; }
member this.IsFocused : bool

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je element zaměřen; v opačném případě false .

Poznámky

Aplikace mohou mít více fokusů v závislosti na implementaci základní sady nástrojů. Nabídky a modální prvky mohou zejména opustit více položek s fokusem.

Následující příklad ukazuje podmíněně nastavení barvy pozadí na základě stavu fokusu.

void UpdateBackground ()
{
  if (myElement.IsFocused)
    myElement.BackgroundColor = Color.Red;
  else
    myElement.BackgroundColor = Color.Blue;
}

Platí pro