VisualElement.Unfocus Metoda

Definice

Zruší nastavení fokusu na tento prvek.

public void Unfocus ();
member this.Unfocus : unit -> unit

Poznámky

Element musí již mít fokus, aby měl mít nějaký účinek.

Platí pro