VisualElement.IVisualElementController.InvalidateMeasure(InvalidationTrigger) Metoda

Definice

Tato metoda je určena pro interní použití.

void IVisualElementController.InvalidateMeasure (Xamarin.Forms.Internals.InvalidationTrigger trigger);
abstract member Xamarin.Forms.IVisualElementController.InvalidateMeasure : Xamarin.Forms.Internals.InvalidationTrigger -> unit
override this.Xamarin.Forms.IVisualElementController.InvalidateMeasure : Xamarin.Forms.Internals.InvalidationTrigger -> unit

Parametry

trigger
InvalidationTrigger

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Implementuje

Platí pro