Direktivy preprocesoru jazyka C#C# preprocessor directives

Tato část obsahuje informace o následujících C# direktivách preprocesoru:This section contains information about the following C# preprocessor directives:

Další informace a příklady najdete v jednotlivých tématech.See the individual topics for more information and examples.

I když kompilátor nemá samostatný preprocesor, směrnice popsané v této části jsou zpracovávány, jako kdyby existovala jedna z nich.Although the compiler doesn't have a separate preprocessor, the directives described in this section are processed as if there were one. Používají se k nápovědě při podmíněné kompilaci.They are used to help in conditional compilation. Na rozdíl od jazyka C++ C a direktiv nemůžete pomocí těchto direktiv vytvořit makra.Unlike C and C++ directives, you cannot use these directives to create macros.

Direktiva preprocesoru musí být jedinou instrukcí na řádku.A preprocessor directive must be the only instruction on a line.

Viz také:See also