Upozornění kompilátoru (úroveň 1) CS1030

#Upozornění: ' text '

Zobrazí text upozornění, které je definováno pomocí direktivy #warning .

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit uživatelem definované upozornění:

// CS1030.cs 
class Sample 
{ 
  static void Main() 
  { 
   #warning Let's give a warning here
  } 
} 

Kompilace generuje následující výstup:

example.cs(6,16): warning CS1030: #warning: 'Let's give a warning here'