Systém souborů a registr (Průvodce programováním v C#)

Následující články ukazují, jak pomocí jazyka C# a .NET provádět různé základní operace se soubory, složkami a registrem.

V této části

Název Popis
Jak iterovat přes adresářový strom Ukazuje, jak ručně iterovat přes adresářový strom.
Jak získat informace o souborech, složkách a jednotkách Ukazuje, jak načíst informace, jako jsou časy a velikost vytváření, soubory, složky a jednotky.
Jak vytvořit soubor nebo složku Ukazuje, jak vytvořit nový soubor nebo složku.
Kopírování, odstraňování a přesouvání souborů a složek (Průvodce programováním v C#) Ukazuje, jak kopírovat, odstraňovat a přesouvat soubory a složky.
Jak zobrazit dialogové okno průběhu pro operace se soubory Ukazuje, jak zobrazit standardní dialogové okno průběhu Windows pro určité operace se soubory.
Jak zapisovat do textového souboru Ukazuje, jak zapisovat do textového souboru.
Jak číst z textového souboru Ukazuje, jak číst z textového souboru.
Jak číst textový soubor po řádcích Ukazuje, jak načíst text ze souboru po jednom řádku.
Jak vytvořit klíč v registru Ukazuje, jak napsat klíč do systémového registru.