C#Průvodce programovánímC# programming guide

V této části najdete podrobné informace o C# funkcích a funkcích jazyka Key, C# které jsou přístupné prostřednictvím .NET Framework.This section provides detailed information on key C# language features and features accessible to C# through the .NET Framework.

Většina této části předpokládá, že už znáte informace o C# a obecných konceptech programování.Most of this section assumes that you already know something about C# and general programming concepts. Pokud jste zcela začátečníki s programováním nebo s C#, můžete chtít navštívit kurz Úvod do C# kurzů nebo .NET v prohlížeči, kde není nutné žádné předchozí znalosti programování.If you are a complete beginner with programming or with C#, you might want to visit the Introduction to C# Tutorials or .NET In-Browser Tutorial, where no prior programming knowledge is required.

Informace o konkrétních klíčových slovech, operátorech a direktivách preprocesoru naleznete v tématu C# reference.For information about specific keywords, operators and preprocessor directives, see C# Reference. Informace o specifikaci C# jazyka najdete v tématu C# specifikace jazyka.For information about the C# Language Specification, see C# Language Specification.

Oddíly programuProgram sections

V programu v jazyce C#Inside a C# Program

Argumenty Main() a příkazového řádkuMain() and Command-Line Arguments

Jazykové částiLanguage Sections

Příkazy, výrazy a operátoryStatements, Expressions, and Operators

TypyTypes

Třídy a strukturyClasses and Structs

RozhraníInterfaces

Výčtové typyEnumeration Types

DelegátiDelegates

PoleArrays

ŘetězceStrings

VlastnostiProperties

IndexeryIndexers

UdálostiEvents

Obecné typyGenerics

IterátoryIterators

Výrazy dotazů LINQLINQ Query Expressions

Výrazy lambdaLambda Expressions

Obory názvůNamespaces

Nebezpečný kód a ukazateleUnsafe Code and Pointers

Dokumentační komentáře XMLXML Documentation Comments

Oddíly platformyPlatform Sections

Aplikační doményApplication Domains

Sestavení v .NETAssemblies in .NET

AtributyAttributes

KolekceCollections

Výjimky a jejich zpracováníExceptions and Exception Handling

Systém souborů a registr (C# Průvodce programováním)File System and the Registry (C# Programming Guide)

InteroperabilitaInteroperability

ReflexeReflection

Viz také:See also