Průvodce programováním C#C# programming guide

Tato část obsahuje podrobné informace o klíčových jazyk C# funkce a funkce přístupné pro C# prostřednictvím rozhraní .NET Framework.This section provides detailed information on key C# language features and features accessible to C# through the .NET Framework.

Většina této části se předpokládá něco již vědět o C# a obecné koncepty programování.Most of this section assumes that you already know something about C# and general programming concepts. Pokud jste začátečník dokončení s programováním nebo pomocí C#, můžete chtít najdete C# – elementy QuickStart nebo Začínáme s C# Interaktivní kurz, kdy je potřeba žádné předchozí znalosti programování.If you are a complete beginner with programming or with C#, you might want to visit the C# Quickstarts or Getting Started with C# interactive tutorial, where no prior programming knowledge is required.

Informace o konkrétní klíčová slova, operátory a direktivy preprocesoru najdete v tématu referenční dokumentace jazyka C#.For information about specific keywords, operators and preprocessor directives, see C# Reference. Informace o specifikace jazyka C# najdete v tématu specifikace jazyka C#.For information about the C# Language Specification, see C# Language Specification.

Části programuProgram sections

V programu v jazyce C#Inside a C# Program

Argumenty Main() a příkazového řádkuMain() and Command-Line Arguments

Části jazykaLanguage Sections

Příkazy, výrazy a operátoryStatements, Expressions, and Operators

TypyTypes

Třídy a strukturyClasses and Structs

RozhraníInterfaces

Výčtové typyEnumeration Types

DelegátiDelegates

PoleArrays

ŘetězceStrings

VlastnostiProperties

IndexeryIndexers

UdálostiEvents

Obecné typyGenerics

IterátoryIterators

LINQ – výrazy dotazůLINQ Query Expressions

Výrazy lambdaLambda Expressions

Obory názvůNamespaces

Typy s povolenou hodnotou NullNullable Types

Nebezpečný kód a ukazateleUnsafe Code and Pointers

Dokumentační komentáře XMLXML Documentation Comments

Oddíly platformyPlatform Sections

Aplikační domény (C# a Visual Basic)Application Domains (C# and Visual Basic)

Sestavení a globální mezipaměť sestavení (GAC)Assemblies and the Global Assembly Cache

AtributyAttributes

KolekceCollections

Výjimky a jejich zpracováníExceptions and Exception Handling

Systém souborů a registr (C# Průvodce programováním)File System and the Registry (C# Programming Guide)

InteroperabilitaInteroperability

ReflexeReflection

Viz takéSee Also

Referenční dokumentace jazyka C#C# Reference
C#C#