Průvodce programovacího jazyka C#C# programming guide

Tato část obsahuje podrobné informace o klíčových jazyka C#, funkce a funkce přístupné pro C# pomocí rozhraní .NET Framework.This section provides detailed information on key C# language features and features accessible to C# through the .NET Framework.

Většinu této části se předpokládá něco už víte o jazyce C# a obecné koncepty programování.Most of this section assumes that you already know something about C# and general programming concepts. Pokud jste úplný Začátečník s programováním nebo C#, může být potřeba navštívit Úvod do C# kurzy nebo Začínáme se službou C# Interaktivní kurz, pokud ne vyžaduje se předchozí znalosti programování.If you are a complete beginner with programming or with C#, you might want to visit the Introduction to C# Tutorials or Getting Started with C# interactive tutorial, where no prior programming knowledge is required.

Informace o konkrétní klíčová slova, operátory a direktivy preprocesoru naleznete v tématu referenční dokumentace jazyka C#.For information about specific keywords, operators and preprocessor directives, see C# Reference. Informace o specifikaci jazyka C# najdete v tématu specifikace jazyka C#.For information about the C# Language Specification, see C# Language Specification.

Části programuProgram sections

V programu v jazyce C#Inside a C# Program

Argumenty Main() a příkazového řádkuMain() and Command-Line Arguments

Jazyk oddílyLanguage Sections

Příkazy, výrazy a operátoryStatements, Expressions, and Operators

TypyTypes

Třídy a strukturyClasses and Structs

RozhraníInterfaces

Výčtové typyEnumeration Types

DelegátiDelegates

PoleArrays

ŘetězceStrings

VlastnostiProperties

IndexeryIndexers

UdálostiEvents

Obecné typyGenerics

IterátoryIterators

LINQ – výrazy dotazůLINQ Query Expressions

Výrazy lambdaLambda Expressions

Obory názvůNamespaces

Typy s povolenou hodnotou NullNullable Types

Nebezpečný kód a ukazateleUnsafe Code and Pointers

Dokumentační komentáře XMLXML Documentation Comments

Oddíly platformyPlatform Sections

Aplikační doményApplication Domains

Sestavení a globální mezipaměť sestavení (GAC)Assemblies and the Global Assembly Cache

AtributyAttributes

KolekceCollections

Výjimky a jejich zpracováníExceptions and Exception Handling

Systém souborů a registr (C# Programming Guide)File System and the Registry (C# Programming Guide)

InteroperabilitaInteroperability

ReflexeReflection

Viz takéSee Also