Postupy: Načtení výchozího zobrazení datové kolekce

Zobrazení umožňují zobrazit stejnou kolekci dat různými způsoby v závislosti na kritériích řazení, filtrování nebo seskupení. Každá kolekce má jedno sdílené výchozí zobrazení, které se používá jako skutečný zdroj vazby, když vazba určuje kolekci jako zdroj. Tento příklad ukazuje, jak získat výchozí zobrazení kolekce.

Příklad

K vytvoření zobrazení potřebujete odkaz na objekt kolekce. Tento datový objekt lze získat odkazem na vlastní objekt kódu, získáním kontextu dat, získáním vlastnosti zdroje dat nebo získáním vlastnosti vazby. Tento příklad ukazuje, jak získat DataContext datový objekt a použít ho k přímému získání výchozího zobrazení kolekce pro tuto kolekci.

myCollectionView = (CollectionView)
    CollectionViewSource.GetDefaultView(rootElem.DataContext);
myCollectionView = CType(CollectionViewSource.GetDefaultView(rootElem.DataContext), CollectionView)

V tomto příkladu je StackPanelkořenový prvek . Je nastavena DataContext na myDataSource, který odkazuje na zprostředkovatele dat, který je ObservableCollection<T> objekty Order .

<StackPanel.DataContext>
  <Binding Source="{StaticResource myDataSource}"/>
</StackPanel.DataContext>

Alternativně můžete vytvořit instanci a vytvořit vazbu k vlastnímu CollectionViewSource zobrazení kolekce pomocí třídy. Toto zobrazení kolekce je sdíleno pouze ovládacími prvky, které se k němu váže přímo. Příklad najdete v části Vytvoření zobrazení v přehledu datových vazeb.

Příklady funkcí poskytovaných zobrazením kolekce najdete v tématu Řazení dat v zobrazení, filtrování dat v zobrazení a procházení objektů v zobrazení shromažďování dat.

Viz také