Použití TPL s dalšími asynchronními vzoryUsing TPL with Other Asynchronous Patterns

Paralelní knihovna úloh lze různými způsoby použít s tradičními asynchronními programovacími vzory rozhraní .NET Framework.The Task Parallel Library can be used with traditional .NET Framework asynchronous programming patterns in various ways.

V tomto oddíluIn This Section

TPL a tradiční asynchronní programování v .NET FrameworkTPL and Traditional .NET Framework Asynchronous Programming
Popisuje, Task jak mohou být objekty použity ve spojení s asynchronním programovacím modelem (APM) a asynchronním vzorem (EAP) založeným na událostech.Describes how Task objects may be used in conjunction with the Asynchronous Programming Model (APM) and the Event-based Asynchronous Pattern (EAP).

Postupy: Zalomení vzorů EAP v úlozeHow to: Wrap EAP Patterns in a Task
Ukazuje, jak Task používat objekty k zapouzdření vzorů EAP.Shows how to use Task objects to encapsulate EAP patterns.

Viz takéSee also