Přehled knihoven za běhu

Modul runtime .NET, který je nainstalován na počítači pro použití aplikacemi závislých na rozhraní, má obsáhlém standardní sadu knihoven tříd, označované jako běhové knihovny, knihovny rozhranínebo Knihovna základních tříd (BCL). Kromě toho existují rozšíření běhových knihoven, které jsou k dispozici v balíčcích NuGet.

Tyto knihovny poskytují implementace pro mnoho obecných a specifických typů, algoritmů a funkcí pro konkrétní aplikace.

Knihovny modulu runtime

Tyto knihovny poskytují základní typy a funkce nástroje a jsou základem všech ostatních knihoven tříd .NET. Příkladem je System.String třída, která poskytuje rozhraní API pro práci s řetězci. Dalším příkladem jsou knihovny serializace.

Rozšíření knihoven běhového prostředí

Některé knihovny jsou k dispozici v balíčcích NuGet místo zahrnutí do sdíleného rozhranímodulu runtime. Například:

Viz také