Příkazy (Visual Basic)Statements (Visual Basic)

Témata v této části obsahují tabulky Visual Basic deklarace a spustitelné příkazy a důležité seznamy, které se vztahují na mnoho příkazů.The topics in this section contain tables of the Visual Basic declaration and executable statements, and of important lists that apply to many statements.

V tomto oddíluIn This Section

Příkazy A-EA-E Statements

Příkazy F–PF-P Statements

Příkazy Q–ZQ-Z Statements

KlauzuleClauses

Kontexty deklarace a výchozí úrovně přístupuDeclaration Contexts and Default Access Levels

Seznam atributůAttribute List

Seznam parametrůParameter List

Seznam typůType List

Referenční příručka jazyka Visual BasicVisual Basic Language Reference