Přidání nebo odebrání členů oblasti

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x
Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x (on-premises)

Pro změny v prodejních oblastech nebo zástupců, kteří jsou přiřazeni ke každé oblasti, můžete přidat nebo odebrat členy oblasti v aplikacích Dynamics 365 for Customer Engagement.

 1. Přejděte na Nastavení > Správa podniku.

 2. Vyberte položku Prodejní oblasti.

 3. V seznamu oblastí pod částí Název oblasti dvakrát klikněte nebo klepněte na položku pro oblast, do které chcete přidat uživatele nebo ze které chcete odebrat uživatele.

 4. V navigačním podokně podle potřeby rozbalte možnost Společné a pak vyberte položku Členové.

 5. Postupujte podle pokynů pro prováděnou úlohu:

  Přidání osob do prodejní oblasti

  1. Na pásu karet vyberte tlačítko Přidat členy, zobrazte textu v dialogovém okně Zpráva z webové stránky a pak klepnutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete.

  2. V dialogovém okně Vyhledat záznamy v poli Hledání zadejte jméno nebo část jména uživatele, kterého chcete přidat do prodejní oblasti, a poté vyberte ikonu Zahájit hledání 54934.

  3. V seznamu záznamů vyberte osoby, které chcete přidat do prodejní oblasti a pak klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat.

  Odebrání osob z prodejní oblasti

  1. V seznamu členů vyberte osoby, které chcete odebrat z prodejní oblasti a na pásu karet klepněte na tlačítko Odebrat členy.

  2. V dialogovém okně Odebrat členy klepněte na tlačítko Odebrat.

   Poznámka

   Aktualizovaný seznam členů se při odebrání uživatele z prodejní oblasti zobrazí až po aktualizaci stránky.

Viz také

Správa uživatelů
Správa zabezpečení, uživatelů a týmů