Přidání nebo úprava vizualizací Power BI na řídicím panelu

Vytvářejte bohaté, interaktivní sestavy a vizualizace v reálném čase v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement pomocí dlaždic a řídicích panelů Power BI, které přidáte do svých osobních řídicích panelů.

Poznámka

Chcete-li přidat vizualizaci Power BI do osobních řídicích panelů Dynamics 365 for Customer Engagement, je třeba provést následující:

 • Povolte vizualizace Power BI pro vaši organizaci na kartě Nastavení > Správa > Nastavení systému > Sestavy > Povolit vkládání vizualizací Power BI.
 • Musíte mít účet Power BI a musí mít přístup alespoň k jednomu řídicímu panelu Power BI. Další informace: úvod k vytváření sestav & analytice s aplikacemi Dynamics 365 for Customer Engagement
 • Vyhněte se přidávání vizualizací Power BI do systémových řídicích panelů. Není podporováno. T

Umožňuje vytvořit osobní řídicí panel Power BI

Podle těchto kroků přidejte řídicí panel Power BI do Dynamics 365 for Customer Engagement. Pokud se připojujete ke službě Power BI, potřebujete účet a jako zdroj dat musí být nastavenou instanci aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement. Další informace o registraci a připojení zdrojů dat najdete v části Microsoft Power BI.

 1. Přejděte do nabídky Řídicí panely v části Prodej, Služba nebo Marketing.

 2. Vyberte Nové a potom zvolte možnost Řídicí panel Power BI.
  Můžete být vyzváni k přihlášení k Power BI.

 3. V dialogovém okně Přidat řídicí panel Power BI vyberte pracovní prostor a pak vyberte řídicí panel Power BI, který chcete vložit do řídicího panelu v Dynamics 365 for Customer Engagement. Vyberte Povolit pro mobil, pokud chcete dát řídicí panel k dispozici pro Dynamics 365 for tablets a Dynamics 365 for phones.

  Přidání dlaždice Power BI do osobního řídicího panelu

 4. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte řídicí panel.

Vložení dlaždic Power BI do osobního řídicího panelu

Podle těchto kroků můžete přidat jednu nebo více dlaždic Power BI na osobní řídicí panel. Pokud se připojujete ke službě Power BI, potřebujete účet a jako zdroj dat musí být nastavenou instanci aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement. Další informace o registraci a připojení zdrojů dat najdete v části Microsoft Power BI.

 1. Přejděte do nabídky Řídicí panely v části Prodej, Služba nebo Marketing.

 2. Vyberte existující osobní řídicí panel nebo kliknutím na možnost Nový panel vytvořte.

 3. Na řídicím panelu klikněte na oblast, kde chcete dlaždici zobrazit, a potom klikněte na možnost Dlaždice Power BI na panelu nástrojů.

 4. V dialogovém okně Přidat řídicí panel Power BI vyberte pracovní prostor a pak vyberte dlaždici Power BI, kterou chcete zobrazit v řídicím panelu. Vyberte Povolit pro mobil, pokud chcete dát dlaždici k dispozici pro Dynamics 365 for tablets a Dynamics 365 for phones.

  Klikněte na jinou oblast řídicího panelu a opakováním tohoto kroku přidejte další dlaždici Power BI nebo jinou součást, například graf nebo seznam, do řídicího panelu.

 5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte řídicí panel.

Věci, které lze provádět s dlaždicemi Power BI Embedded v osobních řídicích panelech aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

Chcete-li zobrazit dostupné funkce s vizualizací Power BI, přejděte do pravé horní části vizualizace, čímž zobrazíte následující možnosti.

Vložit funkce dlaždic Power BI

 1. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat tlačítko Aktualizovat aktualizujte zdrojová data sestavy dlaždice.

 2. Kliknutím na tlačítko Otevřít v Power BI tlačítko Otevřít v Power BI otevřete řídicí panel Power BI, který obsahuje vizualizaci, na nové kartě prohlížeče.

 3. Kliknutím na tlačítko Zvětšit Zvětšení dlaždice rozbalte dlaždici a zvětšete oblast zobrazení pro vizualizaci, jako například zde zobrazená vizualizace Obchodní profilace.

  Zvětšená vložená dlaždice Power BI

Sdílení osobních řídicích panelů, které obsahují vizualizace Power BI

Chcete-li sdílet osobní řídicí panel, který obsahuje vizualizace Power BI, je třeba nakonfigurovat sdílení v obou aplikacích Customer Engagement a Power BI a uživatel nebo skupina musí mít stejná pověření a odpovídající úroveň přístupu v obou službách. Chcete-li sdílet osobní řídicí panelu v aplikaci Customer Engagement, přejděte do nabídky Prodej > Řídicí panely. V seznamu řídicích panelů vyberte požadovaný osobní řídicí panel a potom klikněte na tlačítko SDÍLET ŘÍDICÍ PANEL. Další informace o sdílení řídicího panelu v aplikaci Power BI najdete v části Power BI: Sdílení řídicího panelu s kolegy a ostatními.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud je povolené vkládání dlaždic a řídicích panelů Power BI, když uživatel vkládá dlaždici nebo řídicí panel Power BI, autorizační token Azure Active Directory tohoto uživatele pro Dynamics 365 for Customer Engagement se použije pro ověření vůči službě Power BI s implicitním udělením přístupu, což pro koncového uživatele vytváří transparentní prostředí s jednotným přihlašováním.

Správce může vkládání dlaždic a řídicích panelů Power BI kdykoli zakázat a ukončit tak používání autorizačního tokenu Dynamics 365 for Customer Engagement pro ověřování vůči službě Power BI. Jakékoli stávající dlaždice nebo řídicí panely se koncovému uživateli přestanou vykreslovat.

Součásti a služby Azure, které se týkají vkládání dlaždic Power BI, jsou podrobně popsané v následujícím odstavci.

Poznámka: Více informací o nabídce dalších služeb Azure najdete v Centru zabezpečení Microsoft Azure.

Azure Active Directory

Tato služba poskytuje ověřovací token, který se se službou Power BI vyměňuje při ověřování rozhraní API a uživatelského rozhraní.

Viz také

Použití Power BI s aplikacemi Dynamics 365 for Customer Engagement
Vytvoření nebo úprava grafu
Nastavení vlastností pro graf nebo seznam obsažený na řídicím panelu