Začněte váš den s řídicím panelem

Při každém přihlášení do systému se zobrazí řídicí panel, který poskytuje přehledné grafy, jež vám pomohou zjistit, jak se vám a vašemu týmu daří plnit klíčové metriky (označované také jako klíčové ukazatele výkonu neboli KPI).

Výběr z různých rozložení řídicích panelů

Systém obsahuje několik rozložení řídicího panelu, která jsou přizpůsobena pro role. Například na řídicím panelu aktivit prodeje uvidíte stav otevřených příležitostí v profilaci, plnění cílů, otevřené zájemce a příležitosti, žebříček prodeje a aktivity.

 • Chcete-li zobrazit jiné rozložení řídicího panelu, klikněte na šipku dolů vedle názvu řídicího panelu a vyberte požadované rozložení.

  Zobrazuje řídicí panel Přehled v aplikaích Dynamics 365 for Customer Engagement

Výběr výchozího řídicího panelu

Když je systém nastaven, správce systému při prvním přihlášení použije výchozí rozložení řídicího panelu, které vidí všichni uživatelé. Pokud chcete zobrazit jiný řídicí panel, můžete přepsat výchozí systémové nastavení.

 • Zobrazte požadovaný řídicí panel a poté klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí v horní části obrazovky.

  Ukazuje, jak nastavit jako výchozí v Dynamics 365 for Customer Engagement

Přechod k datům grafu

Můžete zobrazit seznam záznamů použitý k výpočtu metrik zobrazených v grafu.

 • Přejděte do grafu a klikněte na tlačítko Přejít Tlačítko Přejít. (Tlačítko se nezobrazí, dokud nepřejdete na graf.)

  Tlačítko Graf zobrazující záznamy použité k vytvoření grafu

Změna grafu

Přímo v rámci rozložení řídicího panelu můžete vyzkoušet různé typy grafů a zjistit, jak vypadají vaše data při použití různých polí pro výpočty.

 • Na řídicím panelu klikněte na část grafu, kterou chcete zobrazit jako jiný typ grafu. Například klepněte na segment ve výsečovém nebo pruhovém grafu.

 • V rozevíracím seznamu vyberte jiné pole, které bude použito pro výpočty.

  Znázornění výběru zobrazení grafu v Dynamics 365 for Customer Engagement

Vytvořte osobní řídicí panel

 1. V oblasti Prodej, Služby nebo Marketing vyberte Řídicí panely.

 2. Vyberte Nové a potom zvolte možnost Řídicí panel Dynamics 365.

 3. Vyberte požadované rozvržení, například Pravidelný panel se 3 sloupci a potom vyberte Vytvořit.

 4. Chcete-li přidat graf, vyberte dlaždici, na které chcete graf a poté na panelu nástrojů vyberte Graf.

 5. Vyberte graf ze seznamu, například Nové obchodní vztahy podle měsíce a potom vyberte Přidat. Pro vytvoření vlastního grafu viz Vytvořte nebo upravte graf.

 6. Opakujte kroky pro přidání dalších grafů do řídicího panelu. Na dlaždici řídicího panelu můžete také přidat následující součásti.

 7. Zadejte název vašeho řídicího panelu, vyberte Uložit a pak vyberte Zavřít.

  Váš řídicí panel se zobrazí v oblasti Řídicí panely, kde jej můžete sdílet nebo přiřadit jinému uživateli nebo týmu. Můžete jej také nastavit jako výchozí řídicí panel.

Viz také

Vytváření nebo přizpůsobení systémových řídicích panelů
Konfigurace řídicích panelů interaktivního prostředí