Podpora ovládání pomocí klávesnice pro Customer Service Hub

Společnost Microsoft se zavázala usnadnit používání svých produktů a služeb všem uživatelům.

Dynamics 365 for Customer Engagement nyní podporuje pohyb v Centru služeb zákazníkům (dříve známý jako Centrum interaktivních služeb) pomocí klávesnice.

Aplikace Customer Service Hub je založena na Sjednoceném rozhraní. Seznam klávesových zkratek, které se vztahují k aplikaci založené na Sjednoceném rozhraní, najdete v Použití klávesových zkratek v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement.

Úkoly Select
Přejděte na další zarážku v definovaném pořadí zarážek. Pořadí zarážek je zleva doprava a shora dolů. Tabulátor
Přechod na předchozí zarážku v pořadí. Shift + Tab
Přejděte na další oddíl nebo hlavní součást, například pro přechod na další tok v řídicím panelu. F8
Přechod na předchozí oddíl. Tuto zkratku nelze použít v prohlížeči Mozilla Firefox pro zamýšlený účel. Shift + F8
Přesun na další položku v seznamu nebo skupině možností. Šipka dolů
Přesun na předchozí položku v seznamu nebo skupině možností. Šipka nahoru
Rozbalení sbaleného ovládacího prvku. Šipka vpravo
Sbalení rozbalovacího ovládacího prvku. Šipka vlevo
Zaškrtnutí políčka nebo provedení výběru. Mezerník
Provedení nebo dokončení akce, jako je kliknutí na odkaz nebo hledání záznamů na základě klíčových slov. Enter
Uzavření nebo zrušení výstrahy nebo plovoucího panelu ESC
Výběr několika navazujících záznamů v seznamu nebo frontě. Shift + šipka dolů/nahoru
Výběr několika nenavazujících záznamů v seznamu nebo frontě. Stiskněte klávesu Ctrl pro přechod na požadovaný záznam a potom pomocí mezerníku vyberte záznam.

Viz také

Customer Service Hub – Uživatelská příručka