Příprava marketingových e-mailových zpráv

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Než v Dynamics 365 for Marketing začnete vytvářet marketingové e-maily, měli byste pochopit, proč jsou tak důležitým nástrojem vašich marketingových kampaní. Po vytvoření vhodného návrhu zaměřeného na určitý segment cílové skupiny si zobrazíte jeho náhled a před přechodem na ostrý provoz zkontrolujete chyby. Prostřednictvím pokročilých operací, jako je sloučení databázových hodnot, přidání dynamického obsahu a zavedení programovací logiky, můžete jemně doladit dosah a účinnost svého sdělení.

Jak v Dynamics 365 fungují marketingové e-maily

Marketingový e-mail funguje v Dynamics 365 poněkud jinak než posílání zpráv mezi osobami, které už používáte. Zde jsou některé z nejdůležitějších rozdílů:

 • Marketingové e-mailové zprávy jsou cílené na celé segmenty trhu, každá zpráva je ale individuální
  Marketingové e-mailové zprávy nejsou pouhými standardními zprávami s obrovským množstvím adres v polích Komu nebo Skrytá kopie. Dlouhé seznamy příjemců se obtížně zpracovávají a analyzují, přičemž takové zprávy se zpravidla zachytí spamovými filtry a vašim kontaktům se vůbec nedoručí. V Dynamics 365 zacílíte jediný návrh marketingové e-mailové zprávy na celý marketingový segment, ale každá individuální zpráva je přizpůsobena jednotlivým příjemcům a postupně odeslána vaší organizací příjemci.
 • Funkce hromadné korespondence umožňují individuální a dynamický obsah
  Při návrhu můžete do zpráv začlenit informace, které jsou přizpůsobené jednotlivým příjemcům. Každá doručená zpráva může například obsahovat jméno příjemce nebo jiný obsah, který se mění v závislosti na jeho pohlaví, lokalitě, stavu preferovaného zákazníka nebo jiných údajích z databáze vašich kontaktů. Tyto individualizované prvky mohou významně zvýšit míru, s jakou příjemci e-mail otevřou a zareagují na něj.
 • Marketingové e-mailové zprávy jsou hostované na serveru Dynamics 365, takže je nestačí jen odeslat, ale musíte je „uvést do ostrého provozu“.
  Použití zprávy v ostrém provozu, která je připravena k přizpůsobení a opakovanému odeslání jednotlivým příjemcům, zajišťuje server Dynamics 365. Marketingovou e-mailovou zprávu v ostrém provozu si můžete představit jako hlavní dokument, který se nachází na serveru a obsahuje zpravidla aktivní logiku, připravený ke generování a odesílání jednotlivých e-mailových zpráv, pokud je zavolán z cesty zákazníka (podrobněji dále).
 • Povinný obsah a automatická kontrola chyb pomáhají zlepšit doručitelnost a zajišťují dodržování předpisů
  Když se zprávu pokusíte uvést do ostrého provozu, zkontroluje Dynamics 365 běžné technické chyby a ověří, zda zpráva obsahuje všechen povinný obsah. Mezi povinný obsah patří funkce, které pomohou zachovat reputaci e-mailů od vaší organizace a které jsou ve většině zemí a oblastí zpravidla vyžadované předpisy pro e-mailový marketing (jako je nařízení CAN-SPAM v USA). K povinným funkcím patří odkaz na centrum odběrů (který kontaktům umožňuje správu odběru vašich e-mailů), fyzická adresa organizace, předmět zprávy a platná zpáteční adresa.
 • Vytvoření cesty zákazníka pro zasílání zpráv cílovému segmentu
  Jakmile je e-mailová zpráva v ostrém provozu, je připravena k použití v cestě zákazníka. Cesta zákazníka určuje cílový segment (což je strategicky vybraný seznam kontaktů) a obsahuje logiku pro práci s tímto segmentem. Cesta zákazníka může například cílit na segment kontaktů, které bydlí v Praze, a začínat odesláním e-mailové zprávy oznamující nějakou akci v tomto městě. V cestě zákazníka se pak použije „aktivační událost“, která oddělí kontakty zaregistrované na akci od těch, kteří se nezaregistrovali; zákazníci, kteří se zaregistrovali, automaticky obdrží e-mail s poděkováním, zatímco ti, kteří se do týdne nezaregistrovali, obdrží e-mail s připomenutím. Taková cesta zákazníka vyžaduje tři e-mailové zprávy (pozvání, poděkování a připomenutí), které musí být před spuštěním cesty zákazníka v ostrém provozu na serveru Dynamics 365.
 • Jednu marketingovou e-mailovou zprávu lze použít v několika marketingových kontextech
  Kromě možnosti sloučení informací o příjemcích a jiného dynamického obsahu lze jednotlivé marketingové e-mailové zprávy přizpůsobit různým marketingovým kontextům definovaným nastaveními obsahu, která jsou přiřazená k jednotlivým cestám zákazníka, kde se používají. Příkladem kontextu mohou být odkazy na stránky podpory (jako jsou stránky s centrem odběrů a pro přeposlání), vaše poštovní adresa, odkazy na sociální sítě a další. Díky tomu můžete jednu e-mailovou zprávu v ostrém provozu použít v několika různých cestách zákazníka nebo kampaních.
 • Zobrazení a analýza výsledků zpráv
  Dynamics 365 for Marketing sleduje, co se s odeslanou marketingovou zprávou děje, a zaznamenává, když jednotlivé kontakty tuto zprávu otevřou, kliknou na odkaz nebo ji přepošlou. Dynamics 365 for Marketing sleduje otevření zpráv začleněním jedinečného webového majáku do každé zprávy (aby fungoval, musí příjemci načíst obrázky). Pro každý odkaz zahrnutý do původního návrhu zprávy vytvoří Dynamics 365 for Marketing přesměrovací odkaz, který je pro každého příjemce jedinečný, takže se všechna kliknutí směrují přes aplikaci Dynamics 365 for Marketing, která protokoluje identifikátory zprávy a kontaktu a přesměrovává kontakt na správnou původní adresu URL. Sleduje, když kontakt přepošle zprávy pomocí formuláře Přeposlat příteli, ale nikoli, když kontakty jednoduše přepošlou zprávu pomocí svého standardního e-mailového klienta. Zprávy přeposílané pomocí e-mailového klienta budou obsahovat webový maják a přizpůsobené odkazy původního příjemce, takže vaše e-mailové výsledky budou zobrazovat veškeré interakce s těmito přeposlanými zprávami, jako je to provedeno také původním příjemcem. Pokud však kontakt použije formulář přeposlání příteli, aplikace Dynamics 365 for Marketing vygeneruje nový webový maják a přizpůsobené přesměrovací odkazy pro každou přeposílanou zprávu. Výsledky a analýzu těchto činností a další podrobnosti můžete zobrazit seskupené podle cesty zákazníka, e-mailové zprávy, šablony e-mailu a dalších parametrů. Další informace: Analýza výsledků k získání poznatků z marketingových aktivit

Přehled postupu: Jak vytvořit marketingový e-mail a uvést ho do ostrého provozu

Níže najdete přehled obecného postupu vytvoření a odeslání marketingového e-mailu. Úplné podrobnosti jsou dále v tomto tématu a v souvisejících tématech.

 1. Přechodem na Realizace marketingu > Marketingové e-maily otevřete zobrazení seznamu marketingových e-mailů.

 2. Výběrem možnosti Nová vytvořte novou zprávu.

 3. Zvolte některou šablonu, která určuje základní formát zprávy.

 4. Navrhněte zprávu pomocí myší ovládaného návrháře nebo editoru HTML.

 5. Přidejte do zprávy přesvědčivý Předmět.

 6. Na kartě Náhled a odesláním testovacích zpráv si prohlédněte náhled zprávy.

 7. Průběžně si práci ukládejte. Zpráva zůstane ve stavu konceptu, dokud ji neuvedete do ostrého provozu.

 8. Spusťte u zprávy kontrolu chyb. Tím ověříte, že jsou začleněné všechny povinné prvky a že jste nevytvořili neplatný kód. Při nalezení chyb se zobrazí chybové zprávy s pokyny, jak tyto chyby opravit. Podle pokynů opravte chyby a opakujte kontrolu chyb, dokud zpráva úspěšně neprojde.

 9. Vyberte Přejít na ostrý provoz. Součástí tohoto procesu je automatická závěrečná kontrola chyb, takže zprávu neuvedete do ostrého provozu, dokud tímto testem úspěšně neprojde.

 10. Zpráva je teď v ostrém provozu a připravená na serveru, ale zatím není adresovaná ani odeslaná; toho dosáhnete tak, že ji přidáte do cesty zákazníka. Další informace: Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní

Určení základního rozložení volbou správné šablony

Součástí Dynamics 365 je pestrá paleta šablon, které obsahují jak strukturální, tak stylové prvky. Stylové šablony obsahují barevná schémata a ukázkové obrázky, zatímco strukturální šablony obsahují jen kostru, která určuje základní strukturu a rozložení sloupců. Přestože obsah a styl můžete kdykoli změnit, rozložení sloupců je víceméně trvale určeno zvolenou šablonou. Pokud chcete rozložení sloupců změnit, musíte buď vytvořit novou zprávu založenou na příslušné šabloně, nebo upravit kód přímo pomocí editoru HTML.

Při vytváření nové zprávy z nějaké šablony se obsah této šablony zkopíruje do nové zprávy. Zpráva a šablona nejsou propojené, takže když zprávu upravíte, šablona se nezmění; stejně tak jakékoli budoucí změny šablony neovlivní existující zprávy, které z ní byly vytvořeny.

Můžete také vytvořit své vlastní šablony, které později pomohou vám a ostatním ve vaší organizaci rychleji vytvářet nové zprávy. Při návrhu promítněte do šablon grafickou identitu vaší organizace a přizpůsobte je typům kampaní, které nejčastěji pořádáte. Jako šablonu můžete uložit jakoukoli existující zprávu, případně můžete přímo v oblasti šablon navrhnout nové šablony na základě existujících. Při vytváření šablony můžete přidat různé typy metadat (například Účel, Styl, Typ trhu a Optimalizováno pro), které usnadňují identifikaci šablon a jejich hledání pomocí filtrů.

Další informace: Práce s šablonami e-mailů, stránek a formulářů

Navržení obsahu

Po výběru šablony se přesunete do návrháře obsahu e-mailu, který se podobá ostatním návrhářům digitálního obsahu v Dynamics 365. S návrhářem pracujte následovně:

 • Grafický nástroj na kartě Návrh > Návrhář umožňuje přetahováním a klikáním myší navrhnout obsah. Přetažením prvků návrhu z karty Návrh > Návrhář > Sada nástrojů na plátno přidejte do návrhu nové prvky. Zvolte prvky návrhu, který už v návrhu existuje, otevřete kartu Návrh > Návrhář > Vlastnosti a nakonfigurujte ho a nastavte jeho styl. Pokud chcete nastavit celkový styl zprávy pomocí základních písem, barev a pozadí, otevřete kartu Styl.

 • Když vyberete prvek návrhu na plátně, obvykle se těsně nad prvkem zobrazí panel nástrojů formátování. Ovládací prvky, které tento panel nástrojů nabízí, se liší podle vybraného typu prvku. Většina panelů nástrojů obsahuje tlačítka pro přesunutí, zkopírování nebo odstranění vybraného prvku, plus specializovaná tlačítka, která se liší prvek od prvku.

 • Při výběru prvku textu se zobrazí kompletní panel nástrojů formátování, který umožňuje aplikovat základní formátování textu podobně jako Microsoft Word. Obsahuje také tlačítko Pomoc s úpravami </>, s jehož pomocí můžete přidat dynamický obsah, například pole hromadné korespondence zobrazující jméno příjemce. Další informace: Použití funkce pomoci s úpravami k umístění hodnot dynamického pole

 • Pro přímou úpravu nezpracovaného kódu HTML použijte kartu Návrhář > HTML. Můžete ji použít k vložení kódu do existujícího návrhu HTML nebo k jemnému doladění kódu způsoby, které grafický editor nepodporuje (jako jsou vlastní atributy nebo logika). Editor HTML obsahuje dvě podkarty: Zdroj HTML (pro úpravu návrhu včetně logických výrazů a dynamického obsahu) a Výstup HTML (kde se za veškerý dynamický obsah dosadí statický kód HTML, který můžete použít v jiných aplikacích).

Další informace: Návrh digitálního obsahu

Marketingové zprávy se odesílají ve formátu HTML a podporují proto hypertextové odkazy. Některé typy odkazů poskytují přístup ke speciálním funkcím, které hostuje Dynamics 365, zatímco jiné mají podobu běžných standardních odkazů na obsah kdekoli na webu. Aby zpráva prošla kontrolou obsahu a přešla do ostrého provozu, musí obsahovat odkaz na centrum odběrů; jiné odkazy jsou nepovinné, takže je můžete použít jen v případě potřeby. Následující tabulka popisuje typy dostupných odkazů. K přidání většiny typů dynamických odkazů ve formě textu v prvku textu budete používat funkci pomoci s úpravami, zatímco jiné typy odkazů se přidávají pomocí vyhrazeného typu prvku návrhu (například prvku akce).

 • Standardní odkazy: Standardní odkazy přidáte do libovolného textového obsahu tak, že zvýrazníte text odkazu a vyberete Odkaz na panelu nástrojů textu. Adresy URL odkazů můžete přidat také do mnoha jiných typů standardních prvků návrhu, včetně obrázků a tlačítek. Jakmile zpráva přejde do ostrého provozu, nahradí Dynamics 365 každý odkaz jedinečnou přesměrovací adresou URL, která směřuje na server Dynamics 365 a identifikuje příjemce zprávy, identifikátor zprávy a cíl, který jste pro tento odkaz určili. Když kontakt klikne na odkaz, Dynamics 365 toto kliknutí zaprotokoluje a přesměruje kontakt přímo na zadanou adresu URL.
 • Akce, průzkum nebo cílová stránka: Tyto odkazy směřují na web akcí, průzkum nebo cílovou stránku. Můžete je přidat jako textové odkazy v prvku textu nebo jako barevná tlačítka pro vyvolání akce. Pokud chcete vytvořit tlačítko, přetáhněte prvek akce, průzkumu nebo cílové stránky do návrhu e-mailu a pak nakonfigurujte, na jakou položku má tento prvek odkazovat. Pokud chcete vytvořit textový odkaz, vyberte v prvku textu nějaký text a použijte pomoc s úpravami.
 • Centrum odběrů (povinné): Všechny marketingové e-mailové zprávy musí obsahovat odkaz na centrum odběrů. Centrum odběrů obsahuje seznamy pošty, které vaše organizace nabízí, a možnost, pomocí které mohou kontakty vyjádřit nesouhlas se všemi marketingovými e-maily. Kontakty si zde také mohou aktualizovat své kontaktní údaje. Dynamics 365 obsahuje standardní centrum odběrů, které můžete upravit tak, aby obsahovalo vaše seznamy odběrů a vystihovalo vaši grafickou identitu (můžete také vytvořit další stránky pro podporu více možností odběru, jazyků nebo značek). Odkaz na centrum odběrů přidejte na svou stránku tak, že zvýrazníte text odkazu a vyberete Odkaz na panelu nástrojů pro text a následně pomocí funkce pomoci s úpravami v nastavení obsahu vyberete adresu URL centra odběrů.
 • Přeposlat příteli: Tento typ odkazu otevře formulář, do kterého může kontakt zadat e-mailové adresy příjemců a přeposlat tak marketingový e-mail přátelům nebo kolegům. Tento typ služby je vhodné nabídnout vašim kontaktům, protože zprávy přeposlané pomocí tohoto formuláře se správně počítají ve výsledcích a analýze e-mailů (zprávy přeposlané pomocí příslušné funkce místního e-mailového klienta kontaktu se v Dynamics 365 nezaregistrují, přičemž všechna otevření zpráv a kliknutí provedená příjemci, kterým byla zpráva přeposlána, se přisoudí původnímu příjemci). Identifikátor stránky Přeposlat příteli lze zahrnout do jednotlivých sad nastavení obsahu, ve výchozí instalaci ale žádná stránka není, takže pokud chcete tuto funkci použít, musíte vytvořit stránku pro přeposlání a přidat ji do nastavení obsahu. Odkaz pro přeposlání příteli přidejte na svou stránku tak, že zvýrazníte text odkazu a vyberete Odkaz na panelu nástrojů pro text a následně pomocí funkce pomoci s úpravami v nastavení obsahu vyberete adresu URL centra odběrů.
 • Zobrazit jako webovou stránku: Tento odkaz otevře marketingovou e-mailovou zprávu ve webovém prohlížeči. Některým příjemcům to může přijít vhod, pokud má jejich standardní e-mailový klient potíže se zobrazením zprávy. Tento odkaz přidejte na svou stránku tak, že zvýrazníte text odkazu a vyberete Odkaz na panelu nástrojů pro text a následně pomocí funkce pomoci s úpravami v objektu zprávy vyberete adresu pro zobrazení jako webovou stránku.

Další informace o funkci pomoci s úpravami, nastaveních obsahu a objektu zprávy najdete v tématu Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv.

Přidání dynamického obsahu

Dynamický obsah je obsah, který se do zprávy vloží těsně předtím, než se zpráva odešle konkrétnímu jednotlivci. Dynamický obsah zpravidla použijete ke sloučení informací ze záznamu kontaktu příjemce (jako je křestní jméno a příjmení), k umístění speciálních odkazů a k vložení informací a odkazů z nastavení obsahu. Pokud se vyznáte v psaní kódu, můžete také vytvořit vlastní logiku, která obsahuje podmíněné výrazy, cykly while a další. Dynamický obsah lze použít v textu zprávy a v polích záhlaví zprávy (předmět, adresa odesílatele a jméno odesílatele).

Úplné podrobnosti o těchto a dalších funkcích dynamického obsahu najdete v tématu Přidání dynamického obsahu do e-mailových zpráv.

Kontrola a úprava textové verze zprávy

Poštovní standard HTML umožňuje, aby zprávy obsahovaly verzi obsahu ve formátu HTML i ve formátu prostého textu. Verze v prostém textu zajišťuje čitelnost zprávy při zobrazení v e-mailových klientech, které nepodporují HTML (nebo ve kterých je HTML vypnuté). Poštovní klienti zobrazí uživatelům jen jednu verzi, a pokud nepracujete s velmi speciálním trhem, bude to téměř vždy verze HTML. Je to něco jako systém poskytování alternativního textu pro obrázky.

Proč se tedy obtěžovat s verzí v prostém textu? Kvůli lepší doručitelnosti. Jedním z varovných signálů, které hledají antispamové systémy, je e-mailová zpráva, která má obsah HTML, ale nemá obsah v prostém textu (nebo má obsah v prostém textu, který neodpovídá obsahu HTML). Aby vaše marketingové e-mailové zprávy nebyly označeny jako spam, generuje Dynamics 365 verzi návrhu HTML v prostém textu a při odeslání ji začlení do zprávy. Většinou se verzí v prostém textu nemusíte zabývat, ale pokud chcete, můžete ji přesto zkontrolovat a optimalizovat.

Začněte návrhem verze HTML zprávy. Těsně před dokončením přejděte na kartu Souhrn této zprávy, kde uvidíte různá nastavení a metadata. Posuňte se dolů do sekce Prostý text, kde uvidíte text, který se automaticky vygeneroval na základě obsahu HTML.

 • Pokud chcete textovou verzi doladit, zrušením zaškrtnutí políčka Automaticky generovat odemkněte textové pole a podle potřeby text upravte. Od tohoto okamžiku už ale textová verze nebude propojená s verzí HTML a nebude se aktualizovat o změny, které uděláte v kódu HTML.
 • Pokud chcete obnovit sledování verze HTML, znovu zaškrtněte políčko Automaticky generovat. Tím odeberete veškeré vlastní nastavení, které jste v prostém textu provedli, a prostý text se aktualizuje tak, aby se průběžně shodoval s návrhem HTML.

Nastavení voleb odesílatele a příjemce

Kromě popisu zprávy a verze v prostém textu nabízí karta Souhrn také nastavení Odesílatel a příjemce. Tato nastavení se většinou neupravují, v některých situacích ale mohou být užitečná.

Důležité

Při vytváření nového e-mailu jsou nastavení Odesílatel a příjemce zpočátku prázdná, ale po standardním nastavení kontaktu Od a alespoň jednom uložení zprávy se sem automaticky doplní správné hodnoty. Pokud tyto hodnoty před uložením (nebo po uložení) upravíte, nebudou se už správné výchozí hodnoty nabízet. Tyto hodnoty byste měli upravit jen v případě, že to skutečně potřebujete.

K dispozici jsou následující nastavení Odesílatel a příjemce:

 • Jméno odesílatele: Jméno, které se příjemcům zobrazuje jako osoba, která e-mail odeslala. Ve výchozím nastavení je to jméno kontaktu Od zvoleného na začátku formuláře (ten je původně nastaven na uživatele, který zprávu vytvořil). Tento údaj můžete upravit a použít tak statickou hodnotu, nebo zvolit tlačítko pomoci s úpravami a definovat jinou dynamickou hodnotu.
 • Adresa odesílatele: E-mailová adresa, která se příjemcům zobrazuje jako adresa osoby, která e-mail odeslala. Ve výchozím nastavení je to adresa kontaktu Od zvoleného na začátku formuláře (ten je původně nastaven na uživatele, který zprávu vytvořil). Tento údaj můžete upravit a použít tak statickou hodnotu, nebo zvolit tlačítko pomoci s úpravami a definovat jinou dynamickou hodnotu.
 • Adresa příjemce: Tento údaj by měl být téměř vždy nastavený na {{ contact.emailaddress1 }}, kdy se zpráva rozešle všem kontaktům zahrnutým do cesty zákazníka, ve které se tento e-mail odesílá. Jeho změnou můžete použít jinou e-mailovou adresu (například emailaddress2), případně můžete zadat dynamický výraz, který vybere nejlepší z několika dostupných polí e-mailu.
 • Adresa odpovědi: Tento údaj by měl být většinou prázdný, což znamená, že se odpovědi na zprávu pošlou na adresu kontaktu Od (nebo na Adresu odesílatele, pokud je odlišná). Pokud zde nastavíte nějakou hodnotu, pošlou se odpovědi na zprávu na tuto adresu a nikoli na zobrazenou adresu Od. Tento údaj můžete upravit a použít tak statickou hodnotu, nebo zvolit tlačítko pomoci s úpravami a definovat jinou dynamickou hodnotu.

Většina zpráv, které pomocí aplikace Dynamics 365 for Marketing posíláte, jsou pravděpodobně komerční zprávy, které představují zprávy hromadně rozesílané najednou velkému počtu příjemců. Toto řešení ale můžete používat i k odesílání transakčních zpráv. Transakční zprávy se musí vztahovat výhradně ke konkrétní transakci mezi vaší organizací a jiným jednotlivcem nebo organizací (jedná se například o potvrzení, výpis z účtu nebo žádost o souhlas) a nesmí obsahovat reklamy ani propagační sdělení.

Transakční zprávy jsou zpravidla regulovány jinak než komerční zprávy. Považují se za osobní, nikoli propagační komunikaci, a proto mají odlišné požadavky na obsah a úroveň souhlasu. Hlavním praktickým rozdílem mezi transakčními a komerčními zprávami v aplikaci Dynamics 365 for Marketing je to, že se používají jiná ověřovací pravidla. Konkrétně v komerčních zprávách se vyžaduje odkaz na centrum odběrů, zatímco v transakčních zprávách nikoli. Aplikace Marketing také pro každý z těchto dvou typů zpráv pracuje odlišně se souhlasem příjemců.

Všechny nové zprávy, které vytvoříte, jsou ve výchozím nastavení komerční. Právní určení zprávy změníte takto:

 1. Otevřete zprávu.
 2. Přejděte na kartu Souhrn.
 3. Nastavte Právní určení podle potřeby na Komerční, nebo Transakční.

Dbejte na to, abyste neodesílali propagační obsah ve zprávách nastavených jako transakční. Znalost a dodržování všech příslušných zákonů, které platí v zemích a oblastech, kam zasíláte komerční a transakční zprávy, je vaší zodpovědností.

Každý záznam kontaktu obsahuje dvě nastavení, která určují souhlas daného kontaktu s přijímáním e-mailových zpráv od vaší organizace. Tato nastavení souhlasu kontaktu najdete tak, že otevřete záznam příslušného kontaktu, přejdete na kartu Podrobnosti a vyhledáte sekci Kontaktní předvolby, která obsahuje následující dvě nastavení:

 • E-mail: Toto nastavení patří mezi standardní pole záznamu kontaktu a je součástí téměř všech aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement. Kontakty, které mají tuto volbu nastavenou na Nepovolit, vyjádřily, že nechtějí od vaší organizace dostávat žádný typ e-mailů, a proto aplikace Marketing nebude těmto kontaktům zasílat žádné komerční ani transakční zprávy.
 • Hromadný e-mail: Toto nastavení se přidá do záznamu kontaktu po instalaci aplikace Marketing. Kontakty, které mají tuto volbu nastavenou na Nepovolit, vyjádřily, že nechtějí od vaší organizace dostávat komerční e-maily, ale souhlasí se zasílám transakčních zpráv. Každý kontakt může tuto volbu povolit nebo zakázat pomocí libovolného centra odběrů (zaškrtávací políčko pro tuto volbu obsahují všechna centra odběrů).

Následující tabulka ukazuje výsledek pokusu o odeslání komerční nebo transakční e-mailové zprávy kontaktům s různými kombinacemi nastavení těchto dvou voleb.

E-mail Hromadný e-mail Komerční e-mail Transakční e-mail
Povolit Povolit Odeslaný Odeslaný
Povolit Nepovolit Neodeslaný Odeslaný
Nepovolit Povolit Neodeslaný Neodeslaný
Nepovolit Nepovolit Neodeslaný Neodeslaný

Kontrola práce pomocí náhledů a testovacích odeslání

Vaše marketingové e-mailové zprávy pravděpodobně uvidí spousta potenciálních zákazníků, takže budete chtít zajistit, aby při otevření vypadaly správně bez ohledu na to, jakou kombinaci zařízení a e-mailového softwaru příjemci používají. Dynamics 365 nabízí několik nástrojů, které vám pomohou otestovat a posoudit návrh předtím, než ho použijete v e-mailové kampani.

Odeslání testovací zprávy

Výběrem možnosti Testovací odeslání odešlete aktuální návrh na jednu nebo více e-mailových adres. Tento příkaz spustí kontrolu chyb. Pokud vaše zpráva touto kontrolou projde, otevře se výsuvný panel s výzvou k zadání následujících údajů:

 • E-mailová adresa: Zadejte jednu nebo více cílových e-mailových adres (oddělených čárkou). Zde se obvykle zadává vlastní e-mailová adresa.
 • Testovací kontakt: Zvolte záznam kontaktu, který poskytne hodnoty pro dynamický obsah (jako je například křestní jméno v oslovení). V případě zprávy v ostrém provozu se tyto hodnoty načítají ze záznamu kontaktu jednotlivých příjemců.
 • Nastavení testovacího obsahu: Zvolte záznam nastavení obsahu, který poskytne hodnoty pro dynamický obsah (jako je například adresa URL centra odběrů nebo poštovní adresa odesílatele). V případě zprávy v ostrém provozu se záznam nastavení obsahu určuje v rámci cesty zákazníka, která odesílá danou zprávu.

Výběrem tlačítka Uložit v dolní části výsuvného panelu odešlete zprávu na zadané e-mailové adresy.

Poznámka

Testovací odeslání je možné jak pro koncepty, tak i e-mailové zprávy v ostrém provozu, takže pokud chcete otestovat odeslání připravované zprávy, nemusíte ji uvádět do ostrého provozu.

Zobrazení náhledu zprávy v návrháři

Návrhář obsahu nabízí při návrhu marketingové e-mailové zprávy dva typy náhledu:

 • Standardní náhled: Přechodem na kartu Návrhář > Náhled > Základní náhled zobrazíte standardní náhled, kde můžete vybírat mezi různým nastavením provedení, kontaktů a obsahu.
 • Náhled doručené pošty: Přechodem na kartu Návrhář > Náhled > Náhled doručené pošty zobrazíte reálné náhledy doručené pošty přesně tak, jak se zobrazí v různých cílových e-mailových klientech a platformách.

Podrobnosti o těchto typech náhledů najdete v následujících částech.

Použití funkce základního náhledu

Přejděte na kartu Návrhář > Náhled > Základní náhled, kde v prohlížeči uvidíte náhled, který simuluje, jak se vaše zpráva zobrazí v různých provedeních (počítač, tablet nebo telefon) a orientacích (na výšku nebo na šířku).

Pomocí ikon provedení na levé straně karty Návrhář > Náhled > Základní náhled můžete náhled přepínat mezi dostupnými provedeními.

Pomocí následujících rozevíracích seznamů na pravé straně karty Návrhář > Náhled > Základní náhled (pod záhlavím Vlastnosti) otestujte fungování dynamického obsahu a logiky:

 • Kontakt: Zvolte reprezentativní záznam kontaktu pro doplnění hodnot polí. V náhledu se zobrazí hodnoty polí z vybraného kontaktu a jiný dynamický obsah, který je těmito hodnotami ovlivněn.
 • Nastavení obsahu: Nastavení obsahu určuje marketingový kontext zprávy a hodnoty, které jsou zde uložené, ovlivňují obsah zprávy. Do nastavení obsahu patří také informace o vaší organizaci včetně její poštovní adresy a identifikátoru stránky s centrem odběrů Dynamics 365. Při základním nastavení můžete mít jen jednu sadu nastavení obsahu pro celou organizaci. U pokročilejších konfigurací můžete ale jednu marketingovou e-mailovou zprávu opakovaně používat v několika různých kontextech (například pro různé produkty nebo akce). V takovém případě může být nastavení obsahu odlišné pro každou cestu zákazníka, ve které tuto zprávu použijete. Další informace: Vytvoření úložišť standardních a povinných hodnot e-mailových zpráv pomocí nastavení obsahu

Použití pokročilé funkce náhledu doručené pošty

Přejděte na kartu Návrhář > Náhled > Náhled doručené pošty, kde uvidíte reálné náhledy doručené pošty přesně tak, jak se zobrazí v různých cílových e-mailových klientech a platformách. Tato funkce zobrazuje vaši zprávu pomocí nativního kódu z jednotlivých uvedených cílových platforem a následně náhled poskytne ve formě souboru obrázku znázorňujícího přesné výsledky. Podobně jako u jednoduchého náhledu můžete na kartě Návrhář > Náhled > Náhled doručené pošty > Vlastnosti zvolit záznam kontaktusadu zdrojů, ze které se mají načíst dynamické hodnoty (viz také předchozí část).

Náhled doručené pošty poskytuje společnost Litmus Software, Inc. (litmus.com), partner Microsoftu. Vaše licence na Dynamics 365 obsahuje omezený měsíční počet náhledů doručené pošty, přičemž tato kvóta je sdílená v celé organizaci. Až vaše organizace využije všechny dostupné měsíční náhledy, musí si jednotliví uživatelé zřídit vlastní účet Litmus, pokud chtějí vytvářet další náhledy. Osobní kvóty Litmus platí pro individuální uživatele, nikoli pro celou organizaci. Když využijete všechny bezplatné náhledy, dostanete možnost přihlásit se k řešení Litmus přímo z karty Náhled doručené pošty v Dynamics 365. Po přihlášení je integrace zcela transparentní.

Na kartě Náhled doručené pošty se zobrazuje mřížka ikon označených názvem různých cílových platforem nebo e-mailových klientů. Zpočátku jsou všechny náhledy zašedlé a obsahují ikonu klíče (uzamčenou), což znamená, že jste zatím náhled pomocí aktuálního návrhu a nastavení nevygenerovali. Výběrem jedné z těchto ikon vygenerujete náhled a odemknete jeho ikonu. S každým odemčením náhledu využijete jeden náhled z kvóty organizace nebo své osobní kvóty. Odemčený náhled si můžete prohlížet, dokud nezměníte návrh nebo nastavení Vlastnosti (dynamický text), kdy přestanou být všechny existující náhledy platné a znovu se zobrazí jako uzamčené.

Poznámka

Před použitím této funkce musí být na vaší instanci povolené řešení Litmus. Další informace: Výchozí nastavení marketingu

Povinné prvky: Jak uspět při kontrole chyb

Před převedením zprávy do ostrého provozu nebo jejím testovacím odesláním musí zpráva projít kontrolou chyb. Kontrolu chyb můžete kdykoli spustit výběrem příkazu Zkontrolovat chyby v návrháři. Kontrola chyb také automaticky proběhne vždy, když vyberete příkaz Přejít na ostrý provoz nebo Testovací odeslání.

Všechny zprávy musí obsahovat:

 • Odkaz na centrum odběrů převzatý z nastavení obsahu ve formě ContentSettings.SubscriptionCenter (jen u komerčních zpráv)
 • Fyzickou adresu odesílatele převzatou z nastavení obsahu ve formě ContentSettings.SenderAddress
 • Platný předmět nebo dynamický výraz, za který se dosadí platný text
 • Platné jméno a adresu odesílatele nebo dynamický výraz, za který se dosadí platné jméno a adresa
 • Text ve formátu HTML (obsah zprávy)
 • Verzi zprávy v prostém textu. Tato verze musí existovat a musí také obsahovat odkaz na centrum odběrů a fyzickou adresu odesílatele (obvykle se vygeneruje automaticky, měli byste to ale zkontrolovat).

Při této kontrole se zároveň ověřují následující požadavky:

 • Všechny dynamické výrazy a kód HTML se musí zkompilovat a generovat platné hodnoty.
 • Všechny odkazované obrázky musí existovat v Dynamics 365.
 • Pole Komu musí mít formu výrazu (ne statické hodnoty), jehož výsledkem je platná e-mailová adresa. Normálně to zajišťuje cesta zákazníka, která odesílá poštu, ale v určitých složitějších situacích se umožňuje vlastní nastavení.
 • Adresa odesílatele musí používat doménu, která je ověřena registrována pomocí DKIM jako patřící do vaší organizace. Můžete přejít do ostrého provozu s adresou odesílatele, která používá neověřenou doménu, ale budete varováni, protože tento postup se nedoporučuje. Nelze přejít do ostrého provozu s doménou, která je ověřena jako patřící do jiné organizace (dojde k chybě). Další informace: Ověření domén

Uvedení do ostrého provozu a vytvoření cesty zákazníka pro odeslání zprávy

Během přípravy zůstává zpráva ve stavu konceptu, kdy je neaktivní a nelze ji odeslat. Před odesláním ji musíte nejprve publikovat (čímž se aktivuje její dynamický obsah a zpráva se přesune na server hromadné pošty) a následně přidat do cesty zákazníka (která určuje přinejmenším cílový segment a odešle zprávu všem kontaktům v tomto segmentu).

Zprávu publikujete tak, že ji otevřete a vyberete Přejít na ostrý provoz. Dynamics 365 provede poslední ověřovací kontrolu popsanou v předchozí části a pokud je úspěšná, zprávu publikuje. Pokud se vrátí chyby, přečtěte si chybové zprávy, vyřešte problémy a zkuste to znovu, dokud se zpráva úspěšně nepublikuje.

Důležité

HTML obsah e-mailových zpráv má maximální limit velikosti 128 kB, což zahrnuje veškerý HTML text, styly, komentáře a vnořenou grafiku (nikoliv však ukotvenou externí grafiku). Pokud obsah HTML překročí tento limit, budete stále provést ostré nasazení e-mailu, ale nebudete moci nasadit žádnou cestu zákazníka, která obsahuje tento e-mail. Místo toho cesta vždy vrátí chybu ověření na příslušné dlaždici e-mailu: „Vnitřní chyba: e-mail se stále synchronizuje. Zkuste to znovu později.“

Pokud odesíláte zprávu, Dynamics 365 for Marketing zpracuje HTML obsah a vytvoří vložené styly, zkomprimuje mezery atd. Může být tedy obtížné zjistit přesnou konečnou velikost zprávy. Pokud máte zprávy, u kterých se domníváte, že porušují omezení velikosti HTML, postupujte takto:

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu URL formuláře: https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
  Kde:
  • <your_domain> je kořen vaší Dynamics 365 for Marketing instance (jako například "contoso.crm.dynamics.com").
  • <email_id> je ID zprávy, kterou chcete zkontrolovat. Chcete-li nalézt toto ID, otevřete zprávu v aplikaci Dynamics 365 for Marketing a vyhledejte hodnotu parametru id= zobrazenou v panelu adresy vašeho prohlížeče.
 2. Vyhledejte hodnotu pole „msdyncrm_emailbody“ ve vráceném souboru JSON.
 3. Zkopírujte hodnotu tohoto pole do textového programu, který vám umožní zjistit přesnou velikost obsahu HTML.

Další informace: Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaníUvedení publikovatelných entit do ostrého provozu a sledování jejich stavu

Viz také

Vytvoření marketingového e-mailu
Vytvoření jednoduché cesty zákazníka
Návrh digitálního obsahu
Usnadnění a klávesové zkratky Referenční informace k prvkům návrhu
Práce s šablonami e-mailů, stránek a formulářů
Nahrávání a používání obrázků a souborů
Uvedení publikovatelných entit do ostrého provozu a sledování jejich stavu