Instalace aplikací Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets jsou aplikace, které nainstalujete na svém mobilním zařízení. Po instalaci aplikace a přihlášení budete mít automaticky přístup ke všem aplikacím, které potřebujete pro svou roli.

Je vaše mobilní zařízení podporováno?

Pokud si nejste jisti, zda je vaše zařízení podporováno, prohlédněte si seznam podporovaných zařízení.

Oprávnění potřebná ke spuštění aplikace

Důležité

Nebudete moci používat tuto aplikaci, pokud nemáte dostatečná oprávnění. Váš správce systému může pro vás nakonfigurovat oprávnění: Vyhledání správce aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement nebo osoby zajišťující podporu. Pokud jste správce, přečtěte si informace o nastavení oprávnění.

Požadované služby a zdroje

Tento seznam určuje všechny služby, se kterými mluví aplikace Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets, a jejich použití. Síť nesmí tyto služby blokovat.

Domény Protokoly Použití
management.azure.com https Počínaje verzí 13.19033.0 se používá pro přihlášení k e-mailu a seznamu aplikací.

login.microsoft.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
https Azure Active Directory– slouží pro ověření (ve všech verzích).

Tento seznam identifikuje všechny zdroje používané aplikacemi Dynamics 365 for phones a Dynamics 365 for tablets. Vaše konfigurace (například Azure Active Directory nebo Intune) nesmí tyto zdroje blokovat.

Zdroje Použití
service.powerapps.com Počínaje verzí 13.19033.0 se používá pro přihlášení k e-mailu a seznamu aplikací.

Nainstalujte aplikaci z obchodu s aplikacemi vašeho zařízení

Zvolte odkaz ke stažení pro vaše zařízení:

Aplikace Dynamics 365 for phones

Stažení aplikace ze služby Windows Store

Stažení aplikace ze služby Apple App Store

Získání aplikace ze služby Google Play
Aplikace Dynamics 365 for tablets

Stažení aplikace ze služby Windows Store

Stažení aplikace ze služby Apple App Store

Získání aplikace ze služby Google Play