Vytvoření, úprava a distribuce příležitostí v aplikaci Dynamics 365

Na portálu pro partnery můžete využívat příležitosti k informování svých partnerů o potenciálních zákaznících, se kterými mohou dále pracovat. Můžete mít příležitosti v rámci stávajících zákazníků i nových zákazníků a jejich distribucí partnerům můžete vytvořit nové zdroje výnosů nebo posílit vztahy se současnými zákazníky.

Distribuce příležitostí konkrétním partnerům může také pomoci propojit zákazníky s prodávajícími, kteří mají správné znalosti a dovednosti pro jejich specifické potřeby.

Vytvoření příležitosti

 1. Přejděte na Prodej > Příležitosti.
 2. Vyberte Nové.
 3. V oblasti Souhrn na stránce Příležitost zadejte téma a informace o kontaktu v rámci dané příležitosti. Můžete také změnit měnu pro příležitost.
 4. Zadejte jakékoli podrobnosti do polí Situace zákazníka, Potřeby zákazníka a Navržené řešení.
 5. Vyberte Uložit.

Distribuce příležitosti

Můžete distribuovat příležitosti ručně, nebo použít preferovaný systém pro přiřazení partnerů k automatické distribuci příležitostí vhodným partnerským obchodním vztahům.

Pokud víte, ke kterému partnerovi chcete příležitost přiřadit, distribuujte příležitosti ručně. Ruční distribucí příležitosti můžete zajistit, že přejde na partnera, který je nejvhodnější pro uspokojení potřeb zákazníka.

Ruční distribuce příležitostí

 1. Přejděte na Prodej > Příležitosti.
 2. Vyberte příležitost, kterou chcete upravit.
 3. V oblasti Podrobnosti o partneru na stránce Příležitost zadejte do pole Partner partnerský obchodní vztah, kterému chcete distribuovat příležitost.
 4. Změňte stav příležitosti na Dodáno.
 5. Vyberte Uložit.

Distribuce příležitostí několika partnerům

 1. Přejděte na Prodej > Příležitosti.
 2. Vyberte příležitost, kterou chcete upravit.
 3. Na kartě Obecné v sekci Partnerská profilace vyberte zaškrtávací políčko Spolupráce s partnerem.
 4. Přejděte dolů do sekce Účty pro spolupráci s partnery a stiskněte tlačítko + pro přidání partnerů, kterým chcete distribuovat příležitost.
 5. Změňte Stav příležitosti na Přijato.
 6. Vyberte Uložit.

Umožnění partnerům zobrazovat průběh příležitosti

Po distribuci příležitosti partnerům budou moci zobrazovat detaily a průběh příležitosti na portálu. Partneři naleznou příležitost na kartě Příležitosti na portálu. Příležitosti, které musí být přijaty, budou v sekci Distribuované příležitosti na stránce a přijaté příležitosti budou v sekci Spravované příležitosti.

Jak mohou partneři vzájemně spolupracovat

Jedním z nejvíce patrných rozdílů v rámci příležitosti, na které partneři spolupracují, je, že již nebudou moci zavřít nebo rozšířit příležitost. Většina možností týkajících se zobrazení příležitosti však bude stejná. To zahrnuje možnost přidávání poznámek do časové osy, kterou si ostatní partneři budou moci zobrazit. Je důležité si uvědomit, že partneři nemohou přiřazovat příležitosti jiným partnerům.

Řídicí panel partnera obsahuje data o aktuálních spravovaných a distribuovaných příležitostech.

Po správné distribuci příležitosti partnerovi se informace o této příležitosti zobrazí v řídicím panelu partnera na portálu. Dvě nejdůležitější části řídicího panelu jsou distribuované a spravované příležitosti. Distribuované příležitosti jsou příležitosti, které musí být ještě přijaty partnerem, a spravované příležitosti jsou ty, které byly přijaty. Kvůli tomuto rozdílu bude část řídicího panelu se spravovanými příležitostmi poskytovat více informací o příležitosti včetně toho, zda partneři spolupracují na příležitosti.

Registrace dohody pro novou nebo stávající příležitost

Partneři mohou zaregistrovat dohody pro příležitosti, aby měli na portálu výhradní právo na příležitost. Partneři nejprve musí přejít na příležitost, kterou na portálu vytvořili, a vyhledat tlačítko „Registrovat“ v dolní části stránky. Tím se vytvoří požadavek na registraci dohody, který bude zobrazen u příležitosti v aplikaci Dynamics 365.

Schválení příležitostí registrovaných partnerem

Po vytvoření příležitosti partnerem prostřednictvím portálu se příležitost zobrazí jako otevřená příležitost v aplikaci Dynamics 365. Přejděte na příležitost kliknutím na Prodej > Příležitosti. Tato příležitost bude fungovat stejně jako každá jiná příležitost vytvořená v aplikaci Dynamics 365. Pro schválení příležitosti změňte její stav na Přijato.