Zobrazení souboru přílohy s články znalostní báze

Články znalostní báze vám pomohou dosáhnout samoobslužného fungování. Jako správce znalostní báze můžete chtít sdílet některé soubory ke stažení a vaše články, abyste mohli poskytnout podrobné informace nebo případové studie. Dynamics 365 umožňuje vytvářet články znalostní báze a přidávat je jako přílohy poznámek, které mohou být používány uživateli. Tyto přílohy se na portálech nezobrazují automaticky, čímž omezují účinnost samoobslužného fungování.

Chcete-li zobrazit články znalostní báze se soubory příloh ke stažení, je třeba vytvořit nastavení serveru KnowledgeManagement/DisplayNotes a nastavit hodnotu na true. Když nastavíte web na hodnotu true, články znalostní báze se zobrazí společně s přílohami a umožnit uživatelům portálu vyhledávat tyto přílohy.

Můžete nadále používat starší verze chování, kdy se k popisům poznámek před publikování na portál připojovala předpona *WEB*. Pokud chcete na portál publikovat poznámku s jinou předponou, je nutné změnit hodnotu nastavení webu KnowledgeManagement/NotesFilter na požadovanou předponu. Hodnota zadaná pro toto nastavení webu se používá k filtrování poznámek, které se na portálu zobrazí s přílohou. Poznámky bez přílohy nejsou zobrazeny, a to ani v případě, že odpovídají filtru. Pokud nezadáte žádná nastavení webu, všechny přílohy se na portálu zobrazí a bude možné je prohledávat.

Poznámka

  • Nadpis poznámky není na portálu zveřejněn. Zveřejněné a prohledávatelné jsou pouze popis poznámky a soubor přílohy.
  • Poznámky jsou seskupeny pod článkem znalostní báze. Ve výsledcích hledání se zobrazí maximálně tři poznámky odpovídající výsledku hledání po článek znalostní báze.
  • Pokud hledaný termín odpovídá článku znalostní báze a příloze, jsou zvýrazněny všechny texty z poznámky a názvy souborů příloh.
  • Pokud hledaný termín odpovídá pouze příloze, zobrazí se také odpovídající článek.