Správa obsahu portálu

Vytvářejte, upravujte a organizujte obsah portálu, abyste mohli poskytovat informace a ilustrovat produkty a služby, které nabízíte. Pomocí správy obsahu portálu můžete vytvořit užitečné prostředí podporující diskusi, řešení problémů a procesy učení.

Viz také

Kontakt s komunitami pomocí komunitního portálu
Vytvoření motivu pro portál
Konfigurace portálu Dynamics 365