Zřízení portálu

Portály jsou weby, které si můžete přizpůsobit, abyste mohli nabídnout svým zákazníkům, partnerům nebo interním zaměstnancům osobnější přístup. Portály se integrují s aplikací Dynamics 365 za účelem zobrazení dat z aplikace Dynamics na portálu. Pomocí portálů lze vytvořit řadu možností, v jejichž rámci mohou uživatelé portálu provádět několik úloh. Například:

 • Zákazníci mohou odesílat případy a vyhledávat články znalostní báze
 • Partneři mohou zobrazovat a spravovat prodejní příležitosti
 • Interní zaměstnanci mohou vytvářet a zobrazovat osvědčené postupy
Poznámka

Ke zřízení portálu musíte mít roli Globální správce.

Před zřízením portálu

Před zřízením portálu musíte vytvořit prostředky portálu a dokončit instalaci balíčku portálu.

Vytvoření prostředků portálu

 1. Přejděte na stránku Aplikace v rámci Centrum pro správu Dynamics 365.
 2. Na stránce Aplikace bude mít název portálu podobu „Název-Konfigurace“.
 3. Po dokončení tohoto úkolu se změní na „Name“.

Ověření dokončení instalace balíčku

 1. Přejděte na stránku Aplikace v rámci Centrum pro správu Dynamics 365.
 2. Vyberte portál a pak vyberte modré tlačítko s tužkou s názvem Spravovat.
  • Pokud není proces instalace dokončen, zobrazí se nahoře zpráva uvádějící „Tento portál je právě konfigurován a aktualizace nejsou povoleny. Zkuste to prosím znovu později.
  • Pokud jsou prostředky portálu vytvořeny, ale není dokončena instalace balíčku, zpráva bude znít „Adresa URL vašeho portálu byla vytvořena. Instalace balíčku však stále probíhá. Zkontrolujte prosím stav zde.

Zřízení portálu

Chcete-li dokončit zřizování portálu, po zakoupení nové licence portálu se vraťte do vaší instance aplikace Dynamics 365.

 1. Přejděte na Centrum pro správu Dynamics 365 a klepněte na kartu Aplikace.
 2. Vyberte řádek aplikace s názvem Doplněk Portál a klikněte na Spravovat.
 3. V sekci Obecná nastavení zadejte Název svého portálu. Název pomůže identifikovat portál a lze jej později změnit.
 4. Pole Typ představuje typ předplatného portálu (zkušební nebo produkční verze). Toto je systémové pole, takže nemůže být změněno uživatelem. Hodnota se mění na základě toho, zda se jedná o zkušební předplatné nebo placené předplatné.
 5. V poli Adresa URL portálu zadejte požadovaný název subdomény pro portál. Můžete používat pouze alfanumerické znaky nebo pomlčky (-); jiné znaky nejsou povoleny. Po zřízení portálu nelze změnit adresu URL, ale lze použít název vlastní domény.
 6. V rozevíracím seznamu Instance aplikace Dynamics 365 vyberte, se kterou instancí aplikace Dynamics 365 chcete portál propojit. Vyžaduje roli Správce systému nebo Úpravce systému v instanci aplikace Dynamics 365, aby ji bylo možné vybrat.
 7. V rozevíracím seznamu Vybrat jazyk portálu vyberte výchozí jazyk pro portál. Dostupné jazyky závisí na jazycích, které jsou nainstalovány ve vaší instanci aplikace Dynamics 365.

  Poznámka

  Ukázková data jsou k dispozici pouze v jednom jazyce, takže volba výchozího jazyka také rozhodne, jak budou ukázková data přeložena. Arabština a hebrejština nejsou podporovány a nezobrazí se.

 8. V rozevíracím seznamu Vybrat správce portálu vyberte uživatele aplikace Dynamics 365, který bude konfigurovat, přizpůsobovat a spravovat portál. Všichni uživatelé aplikace Dynamics 365, kteří mají roli Správce systému v organizaci, se zobrazí jako možnosti.

 9. V sekci Cílová skupina portálu zvolte typ cílové skupiny, která bude navštěvovat nový portál. Tím se určí, jaké možnosti portálu budete mít k dispozici. Můžete vybrat:

  • Partner

   • Samoobslužný zákaznický portál
   • Vlastní portál
   • Partnerský portál
   • Partnerské projektové služby (volitelné, vyžaduje instalaci řešení)
   • Partnerské služby u zákazníků (volitelné, vyžaduje instalaci řešení)
   • Komunitní portál
  • Zákazník

   • Samoobslužný zákaznický portál
   • Vlastní portál
   • Komunitní portál
  • Zaměstnanec

   • Samoobslužný portál pro zaměstnance

Následující tabulka shrnuje funkce spojené s každou možností portálu:

Funkce Samoobslužný zákaznický portál Partnerský portál Samoobslužný portál pro zaměstnance Komunitní portál Vlastní portál
Globální připravenost
Vícejazyčná podpora
Správa portálu
Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost
Motivy
Správa obsahu
Správa znalostí
Podpora / správa případů
Fóra
Fasetové hledání
Správa profilů
Odběr vlákna fóra
Komentáře
Ověřování Azure AD
Nápady
Blogy
Integrace řešení Project Service Automation
Integrace řešení Field Service
Začleňování partnerů
Základ portálu
Pracovní postupy portálu
Webová oznámení
Identita Microsoft
Pracovní postupy pro identitu
Webové formuláře
Názory
 1. V sekci Vybrat portál, který se má nasadit zvolte, jaký typ portálu chcete vytvořit. Zobrazené možnosti vycházejí z vybrané cílové skupiny.

  Konfigurace nastavení pro váš portál

 2. Klikněte na tlačítko Odeslat a přijměte Podmínky služby.

  Podmínky služby

 3. Budete přesměrováni na přihlašovací stránku služeb Microsoft Office 365. Vyberte uživatele aplikace Dynamics 365, kterého jste použili k vytvoření portálu.

  Přihlášení k aplikaci [!INCLUDE[pn-dynamics-crm](../includes/pn-dynamics-crm.md)]

 4. Bude třeba poskytnout souhlas pro portály Dynamics 365.

  Poskytnutí oprávnění pro umožnění přihlášení

Po vyjádření souhlasu bude zahájeno zřizování vašeho portálu. Zřizování obvykle trvá několik hodin, ale může trvat déle v závislosti na zatížení systému. Název portálu na kartě Aplikace se během zřizování změní na „Název-Konfigurace“. Přejděte zpět na stránku pro správu portálu a zkontrolujte, zda proběhlo zřízení úspěšně.

Poradce při potížích se zřizováním

Někdy se může během procesu instalace balíčku nebo vytváření adresy URL objevit chyba. V těchto případech mohou být procesy restartovány.

Pokud se „Název-Konfigurace“ změní na „Název-Zřizování se nezdařilo“, musíte restartovat proces zřizování.

 1. Přejděte na stránku Aplikace a vyberte portál.
 2. Vyberte modré tlačítko s tužkou s názvem Spravovat.
 3. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Znovu zahájit zřizování: Restartování procesu instalace s konfigurací, která byla dříve definována.

  • Změnit hodnoty a znovu zahájit zřizování: Umožňuje změnit některé hodnoty před restartováním procesu zřizování.

   Chyba zřizování

Pokud se instalace balíčku nezdařila, otevře se stránka správce portálu bez jakýchkoli problémů, ale při přechodu na adresu URL portálu se zobrazí zpráva „Probíhá nastavení.“ Chcete-li to potvrdit:

 1. Přejděte na stránku pro správu řešení v rámci Centrum pro správu Dynamics 365 a zkontrolujte, zda je stav balíčku „Instalace se nezdařila.“
 2. Pokud je stav balíčku „Instalace se nezdařila“, zkuste zopakovat instalaci ze stránky řešení. Také nezapomeňte zkontrolovat, zda správce systému v aplikaci Dynamics 365 instaluje řešení s výchozím jazykem v aplikaci Dynamics 365 nastaveným na jazyk, ve kterém by měl být portál nainstalován.
Poznámka

Některá řešení mají určité požadavky pro svou instalaci, takže se instalace nezdaří, pokud nejsou požadavky splněny. Například pro instalaci partnerského řešení Field Service pro partnerský portál musí být nainstalováno řešení partnerského portálu a řešení Field Service. Pokud budete chtít nejprve nainstalovat partnerské řešení Field Service, instalace se nezdaří a zobrazí se chybová zpráva.

Nastavení vlastních domén a certifikátů SSL pro portál Dynamics 365

Vlastní doména může pomoci vaším zákazníkům snadněji najít podpůrné prostředky a posílit vaši značku. Na portál lze přidat pouze jeden název vlastní domény. Jakmile jste zřídili portál a získali váš název domény, budete potřebovat certifikát SSL, aby bylo možné nastavit název vlastního hostitele.

Nastavení vlastní domény

 1. Přejděte do centra pro správu aplikace Dynamics 365 Online a poté klikněte na kartu Aplikace.
 2. Vyberte název portálu, pro který chcete nastavit vlastní doménu, a klepněte na tlačítko Spravovat. > Akce portálu > Přidání vlastního názvu domény.

Můžete použít zakoupený certifikát SSL pro vaši doménu k propojení vašeho portálu Dynamics 365 s vlastní doménou.

 1. Klikněte na tlačítko Nahrát nový certifikát, pokud jste zatím nenahráli soubor .pfx do organizace.
 2. Klikněte na tlačítko pod položkou Soubor a vyberte soubor .pfx.
 3. Zadejte heslo pro certifikát SSL v poli Heslo. Nebo klikněte na tlačítko Použít existující certifikát a z rozevírací nabídky vyberte správný certifikát. Ujistěte se, že používáte certifikát SHA2. Podpora SHA1 je u oblíbených prohlížečů ukončována.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat nový název hostitele a vytvořte novou vlastní doménu. Zadejte požadovaný název domény do pole Název domény. Nebo klikněte na tlačítko Použít existující název hostitele a z rozevírací nabídky vyberte požadovaný název hostitele.

  Poznámka
  • Můžete mít jen jeden název vlastní domény pro portál.
  • Chcete-li vytvořit název vlastního hostitele, je třeba vytvořit CNAME s vaším poskytovatelem domény, který odkazuje vaši doménu na adresu URL vašeho portálu Dynamics 365. Pokud jste právě přidali CNAME s vaším poskytovatelem domény, bude rozšíření na všechny servery DNS trvat nějakou dobu. Pokud není název rozšířen a přidáte jej zde, zobrazí se zpráva „Přidejte prosím záznam CNAME k tomuto názvu domény.“ Zkuste to prosím za chvíli znovu.
 5. Zkontrolujte informace, které jste zadali, a potom klikněte na tlačítko Další pro zahájení vytváření vazby SSL.

 6. Měla by se zobrazit zpráva „Název vlastní domény pro tento portál byl úspěšně nakonfigurován. Na portál se teď dostanete, když přejdete na {název vlastní domény}.“ {Název vlastní domény} bude hypertextový odkaz na vlastní adresu URL portálu, která byla právě nakonfigurována. Zavřete průvodce kliknutím na tlačítko Dokončit.

  Výběr certifikátu SSL