Zřízení portálu

Portály jsou weby, které si můžete přizpůsobit, abyste mohli nabídnout svým zákazníkům, partnerům nebo interním zaměstnancům osobnější přístup. Portály se integrují s aplikací Dynamics 365 za účelem zobrazení dat z aplikace Dynamics na portálu. Pomocí portálů lze vytvořit řadu možností, v jejichž rámci mohou uživatelé portálu provádět několik úloh. Například:

 • Zákazníci mohou odesílat případy a vyhledávat články znalostní báze
 • Partneři mohou zobrazovat a spravovat prodejní příležitosti
 • Interní zaměstnanci mohou vytvářet a zobrazovat osvědčené postupy
Poznámka
 • Ke zřízení portálu musíte být přiřazeni k roli správce systému pro organizaci Dynamics 365 vybranou pro portál.
 • Ke správě existujícího portálu musíte být přiřazeni k jedné z následujících rolí:
 • Globální správce Office 365
 • Správce služby Dynamics 365. Další informace o této roli najdete tady.
 • Správce systému organizace Dynamics 365 vybrané pro portál.

Pokud nemáte přiřazeny žádné z výše uvedených rolí, zobrazí se následující zpráva: „Musíte být globální správce, správce služby Dynamics 365 nebo správce systému pro tuto organizaci, aby bylo možné spravovat tento portál.“

Chcete-li dokončit zřizování portálu, po zakoupení nové licence portálu se vraťte do vaší instance aplikace Dynamics 365.

 1. Přejděte na Centrum pro správu Dynamics 365 a klepněte na kartu Aplikace.
 2. Vyberte řádek aplikace s názvem Doplněk Portál a klikněte na Spravovat.
 3. V sekci Obecná nastavení zadejte Název svého portálu. Název pomůže identifikovat portál a lze jej později změnit.
 4. Pole Typ představuje typ předplatného portálu (zkušební nebo produkční verze). Toto je systémové pole, takže nemůže být změněno uživatelem. Hodnota se mění na základě toho, zda se jedná o zkušební předplatné nebo placené předplatné.
 5. V poli Adresa URL portálu zadejte požadovaný název subdomény pro portál. Můžete používat pouze alfanumerické znaky nebo pomlčky (-); jiné znaky nejsou povoleny. Po zřízení portálu nelze změnit adresu URL, ale lze použít název vlastní domény.
 6. V rozevíracím seznamu Instance aplikace Dynamics 365 vyberte, se kterou instancí aplikace Dynamics 365 chcete portál propojit. Vyžaduje roli Správce systému nebo Úpravce systému v instanci aplikace Dynamics 365, aby ji bylo možné vybrat.
 7. V rozevíracím seznamu Vybrat jazyk portálu vyberte výchozí jazyk pro portál. Dostupné jazyky závisí na jazycích, které jsou nainstalovány ve vaší instanci aplikace Dynamics 365.

  Poznámka

  Ukázková data jsou k dispozici pouze v jednom jazyce, takže volba výchozího jazyka také rozhodne, jak budou ukázková data přeložena. Arabština a hebrejština nejsou podporovány a nezobrazí se.

 8. V rozevíracím seznamu Vybrat správce portálu vyberte uživatele aplikace Dynamics 365, který bude konfigurovat, přizpůsobovat a spravovat portál. Všichni uživatelé aplikace Dynamics 365, kteří mají roli Správce systému v organizaci, se zobrazí jako možnosti.

 9. V sekci Cílová skupina portálu zvolte typ cílové skupiny, která bude navštěvovat nový portál. Tím se určí, jaké možnosti portálu budete mít k dispozici. Můžete vybrat:

  • Partner

   • Samoobslužný zákaznický portál
   • Vlastní portál
   • Partnerský portál
   • Partnerské projektové služby (volitelné, vyžaduje instalaci řešení)
   • Partnerské služby u zákazníků (volitelné, vyžaduje instalaci řešení)
   • Komunitní portál
  • Zákazník

   • Samoobslužný zákaznický portál
   • Vlastní portál
   • Komunitní portál
  • Zaměstnanec

   • Samoobslužný portál pro zaměstnance

Následující tabulka shrnuje funkce spojené s každou možností portálu:

Funkce Samoobslužný zákaznický portál Partnerský portál Samoobslužný portál pro zaměstnance Komunitní portál Vlastní portál
Globální připravenost
Vícejazyčná podpora
Správa portálu
Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost
Motivy
Správa obsahu
Správa znalostí
Podpora / správa případů
Fóra
Fasetové hledání
Správa profilů
Odběr vlákna fóra
Komentáře
Ověřování Azure AD
Nápady
Blogy
Integrace řešení Project Service Automation
Integrace řešení Field Service
Začleňování partnerů
Základ portálu
Pracovní postupy portálu
Webová oznámení
Identita Microsoft
Pracovní postupy pro identitu
Webové formuláře
Názory
 1. V sekci Vybrat portál, který se má nasadit zvolte, jaký typ portálu chcete vytvořit. Zobrazené možnosti vycházejí z vybrané cílové skupiny.

  Konfigurace nastavení pro váš portál

 2. Klikněte na tlačítko Odeslat a přijměte Podmínky služby.

  Podmínky služby

Po přijetí podmínek služby se portál začne zřizovat. Zřizování obvykle trvá 30 minut, ale může trvat i několik hodin v závislosti na zatížení systému. Název portálu na kartě Aplikace se během zřizování změní na „Název-Konfigurace“. Přejděte zpět na stránku pro správu portálu a zkontrolujte, zda proběhlo zřízení úspěšně.

Poznámka

Když se uživatel portálu přihlásí k portálu poprvé pomocí přihlašovacích údajů Azure AD, zobrazí se stránka souhlasu pro všechny uživatele bez ohledu na typ uživatele nebo portálu.

Poradce při potížích se zřizováním

Někdy se může během procesu instalace balíčku nebo vytváření adresy URL objevit chyba. V těchto případech mohou být procesy restartovány.

Pokud se „Název-Konfigurace“ změní na „Název-Zřizování se nezdařilo“, musíte restartovat proces zřizování.

 1. Přejděte na stránku Aplikace a vyberte portál.
 2. Vyberte modré tlačítko s tužkou s názvem Spravovat.
 3. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Znovu zahájit zřizování: Restartování procesu instalace s konfigurací, která byla dříve definována.

  • Změnit hodnoty a znovu zahájit zřizování: Umožňuje změnit některé hodnoty před restartováním procesu zřizování.

   Chyba zřizování

Pokud se instalace balíčku nezdařila, otevře se stránka správce portálu bez jakýchkoli problémů, ale při přechodu na adresu URL portálu se zobrazí zpráva „Probíhá nastavení.“ Chcete-li to potvrdit:

 1. Přejděte na stránku pro správu řešení v rámci Centrum pro správu Dynamics 365 a zkontrolujte, zda je stav balíčku „Instalace se nezdařila.“
 2. Pokud je stav balíčku „Instalace se nezdařila“, zkuste zopakovat instalaci ze stránky řešení. Také nezapomeňte zkontrolovat, zda správce systému v aplikaci Dynamics 365 instaluje řešení s výchozím jazykem v aplikaci Dynamics 365 nastaveným na jazyk, ve kterém by měl být portál nainstalován.
Poznámka

Některá řešení mají určité požadavky pro svou instalaci, takže se instalace nezdaří, pokud nejsou požadavky splněny. Například pro instalaci partnerského řešení Field Service pro partnerský portál musí být nainstalováno řešení partnerského portálu a řešení Field Service. Pokud budete chtít nejprve nainstalovat partnerské řešení Field Service, instalace se nezdaří a zobrazí se chybová zpráva.

Nastavení vlastních domén a certifikátů SSL pro portál Dynamics 365

Vlastní doména může pomoci vaším zákazníkům snadněji najít podpůrné prostředky a posílit vaši značku. Na portál lze přidat pouze jeden název vlastní domény. Jakmile jste zřídili portál a získali váš název domény, budete potřebovat certifikát SSL, aby bylo možné nastavit název vlastního hostitele.

Nastavení vlastní domény

 1. Přejděte do centra pro správu aplikace Dynamics 365 Online a poté klikněte na kartu Aplikace.
 2. Vyberte název portálu, pro který chcete nastavit vlastní doménu, a klepněte na tlačítko Spravovat. > Akce portálu > Přidání vlastního názvu domény.

Můžete použít zakoupený certifikát SSL pro vaši doménu k propojení vašeho portálu Dynamics 365 s vlastní doménou.

 1. Klikněte na tlačítko Nahrát nový certifikát, pokud jste zatím nenahráli soubor .pfx do organizace.
 2. Klikněte na tlačítko pod položkou Soubor a vyberte soubor .pfx.
 3. Zadejte heslo pro certifikát SSL v poli Heslo. Nebo klikněte na tlačítko Použít existující certifikát a z rozevírací nabídky vyberte správný certifikát. Ujistěte se, že používáte certifikát SHA2. Podpora SHA1 je u oblíbených prohlížečů ukončována.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat nový název hostitele a vytvořte novou vlastní doménu. Zadejte požadovaný název domény do pole Název domény. Nebo klikněte na tlačítko Použít existující název hostitele a z rozevírací nabídky vyberte požadovaný název hostitele.

  Poznámka
  • Můžete mít jen jeden název vlastní domény pro portál.
  • Chcete-li vytvořit název vlastního hostitele, je třeba vytvořit CNAME s vaším poskytovatelem domény, který odkazuje vaši doménu na adresu URL vašeho portálu Dynamics 365. Pokud jste právě přidali CNAME s vaším poskytovatelem domény, bude rozšíření na všechny servery DNS trvat nějakou dobu. Pokud není název rozšířen a přidáte jej zde, zobrazí se zpráva „Přidejte prosím záznam CNAME k tomuto názvu domény.“ Zkuste to prosím za chvíli znovu.
 5. Zkontrolujte informace, které jste zadali, a potom klikněte na tlačítko Další pro zahájení vytváření vazby SSL.

 6. Měla by se zobrazit zpráva „Název vlastní domény pro tento portál byl úspěšně nakonfigurován. Na portál se teď dostanete, když přejdete na {název vlastní domény}.“ {Název vlastní domény} bude hypertextový odkaz na vlastní adresu URL portálu, která byla právě nakonfigurována. Zavřete průvodce kliknutím na tlačítko Dokončit.

  Výběr certifikátu SSL

Import překladů metadat

Při zřizování portálu se na organizaci nainstalují řešení související s portálem. Během instalace řešení se překlady metadat řešení (např. název pole, název formuláře, název zobrazení atd.) nainstalují pouze pro jazyky, které jsou v organizaci aktuálně aktivovány. Pokud v budoucnu aktivujete nový jazyk, metadat se není pro nově aktivovaný jazyk nenainstalují automaticky. Chcete-li získat překlad metadat pro nově aktivovaný jazyk, je nutné importovat překlad metadat z centra pro správu.

Import překladů metadat:

 1. Přejděte na stránku Centra pro správu Dynamics 365 a klikněte na kartu Aplikace.
 2. Vyberte název portálu, do kterého chcete importovat překlad metadat, a klikněte na tlačítko Spravovat.
 3. Přejděte do části Akce portálu > Získat nejnovější překlady metadat. Zobrazí se potvrzovací okno s dotazem, zda chcete-li aktualizovat portálová řešení.
 4. Klikněte na tlačítko Aktualizovat. Portálová řešení se aktualizují o nejnovější překlad metadat.
Poznámka
 • Pokud je k dispozici nejnovější verze balíčku portálu, aktualizace neproběhne. Portálová řešení se aktualizují ve stejné verzi. Chcete-li upradovat portálová řešení na základě nejnovějších dostupných balíčků, potřebujete přejít do centra pro správu řešení.
 • Pokud uživatel změnil jakákoli data v Dynamics 365, stávající data nebudou během aktualizace přepsána.
 • Pokud se instalují portálová řešení, nelze aktualizaci řešení spustit.

Zobrazení činnosti uživatele na portálu

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) je cloudová služba SaaS, která umožňuje organizacím všech velikostí shromáždit data z více zdrojů a generovat znalosti a poznatky za účelem vytvoření komplexního 360° pohledu na jejich zákazníky.

Portálu můžete povolit odesílání dat aktivity uživatele do instance aplikace DCI. Díky tomu bude možné zjistit cestu uživatele na portálu před a po vytvoření případu. Také vám to umožní porozumět skutečným problémem, vyhnout se opakovanému dotazování uživatele na stejné informace a reagovat pomocí relevantních informací.

Podíváme se na následující scénář:

Jay je správce Dynamics 365 a před odesláním případu chce znát činnosti uživatelů portálu. Jay si zakoupí instance aplikace DCI z portálu Azure pomocí svého plánu předplatného. Jay poté přejde na stránku centra pro správu portálu a nakonfiguruje svůj portál pro použití instance DCI, kterou si zakoupil.

Portály Dynamics 365 potřebují nejnovější klíč pro sdílený přístup, aby mohly odesílat interakce do DCI. Jay přejde na stránku centra pro správu portálu a zde uvidí aktuálně nakonfigurovanou instanci DCI. Jay může instanci DCI změnit nebo může aktualizovat klíč pro sdílený přístup pro aktuálně nakonfigurovanou instanci DCI.

Zobrazení činnosti uživatele na portálu:

 1. Přejděte na stránku Centra pro správu Dynamics 365 a klikněte na kartu Aplikace.
 2. Vyberte název portálu, pro který chcete zobrazit aktivitu uživatele, a klikněte na tlačítko Spravovat.
 3. Klikněte na volbu Analýza portálu. Zobrazí se stránka Sledování interakcí s portálem.
 4. Klikněte na volbu Konfigurovat sledování interakcí s portálem. Zobrazí se okno Konfigurovat sledování interakcí s portálem.
 5. Zadejte následující hodnoty podle vaší instance Dynamics 365 Customer Insights:
  • Identifikátor URI centra Dynamics 365 for Customer Insights
  • Název zásady s oprávněním ke správě, čtení a zápisu
  • Sdílený klíč
 6. Přečtěte si ukázkovou smlouvu a zaškrtněte políčko Přečetl(a) jsem tyto podmínky a ujednání a rozumím jim.
 7. Klepněte na volbu Konfigurovat. Zobrazí se okno průběhu.
 8. V potvrzovacím okně klikněte na tlačítko Zavřít.

Po konfigurace DCI na portálu budou k dispozici následující akce:

 • Aktualizovat konfiguraci D365 Customer Insights: Umožňuje aktualizovat sdílený klíč týkající se zásad. Identifikátor URI centra je určený jen pro čtení.
 • Odstranit integraci s D365 Customer Insights: Umožní vám odstranit konfiguraci připojení mezi DCI a portálem.

Nakonfigurovat aplikaci DCI

K zachování interakcí v DCI zákazníka musí portál v DCI vytvořit konfiguraci související s interakcí. Tyto interakce musí být vázány oproti profilu DCI.

Poznámka

Dynamics 365 podporuje více portálů, které lze použít v kombinaci se stejnou instancí DCI.

Uživatel portálu můžete zobrazovat články znalostní báze, blogy, vlákna ve fórech, vyhledávání na portálu vystavené na portálu.

V rámci bezproblémového fungování se v DCI zachycují následující interakce:

Název interakce Zobrazované jméno Pole Popis Zachycené parametry
portal_viewknowledgearticle Článek znalostní báze portal_interactionid, portal_knowledgearticleid, portal_knowledgetitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sleduje uživatele portálu zobrazující článek znalostní báze Id článku znalostní báze, jazyk, id relace, id portálu
portal_viewblogpost Příspěvek blogu portal_interactionid,portal_blogpostid, portal_blogtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sleduje uživatele portálu zobrazující příspěvek na blogu Id příspěvku na blogu, id relace, id portálu
portal_viewforumthread Vlákno fóra portal_interactionid,portal_forumthreadid, portal_forumthreadtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Sleduje uživatele portálu zobrazující vlákno fóra Id vlákna fóra, id relace, id portálu
portal_search Vyhledávání na portálu portal_interactionid, portal_contactid, portal_searchstring, portal_timestamp, portal_portalid Sleduje vyhledávání uživatelů na portálu.

Jako správce portálu můžete nakonfigurovat, které interakce budou přijímány do DCI prostřednictvím portálů podle požadavků zákazníka. Pokud chcete zabránit tomu, aby portál zachycoval konkrétní interakci, můžete odstranit typ interakce z DCI.

Portál ukládá všechna data v Dynamics 365. Všechna data potřebná k vykreslení obsahu na portálu pochází z Dynamics 365. Data v Dynamics 365 se použijí k modelování profilů a navážou se na ně interakce s portálem. Portály nebudou vytvářet vlastní profily. Jako správce portálu musíte ručně připojit tuto organizaci Dynamics 365 k DCI a vytvářet profily. Je nutné nakonfigurovat entitu Kontakt jako profil a poté propojit Kontakt k interakcím portálu pomocí crmrecordid, která je uložena jako portal_contactid v interakcích s portálem. Po vytvoření profilů musí správce ručně propojit profily s typem interakce portálu. To správci umožní vytvořit grafy / zobrazení profilu.

Podrobné informace o konfiguraci DCI naleznete zde.

Vizualizace cesty zákazníka

Vizualizace cesty zákazníka vám umožňuje zobrazit aktivity uživatele v podobě grafu. Díky tomu budete vědět, jaké aktivity uživatel provedl již před odesláním případu, takže můžete zadat příslušné informace.

Podíváme se na následující scénář:

Sharron je výkonná pracovnice oddělení služeb zákazníkům pracující na případech ve společnosti Contoso, Ltd. Sharron často pomáhá svým zákazníkům vyřešit problémy zákazníků tím, že sdílí odkaz na články znalostní báze ze samoobslužného portálu http://support.contoso.com. Někdy Sharron sdílí stejné články, které již její zákazníci četli, což má za následek nespokojenost zákazníků.

Graf Cesta zákazníka je vložen do formuláře případu, který zobrazuje okamžiky činnosti uživatelů portálu před vytvořením případu. Díky tomu bude Sharron vědět, jaké aktivity již její portál provedl a bude sdílet vhodné informace, které pomohou účinně vyřešit problém.

Podrobné informace o konfiguraci DCI naleznete zde.