Zobrazení primárního názvu domény v Dynamics 365

Když zřizujete portál, název domény se uloží do pole Primární název domény v záznamu webu. Pokud je provedena nějaká změna názvu domény pomocí Centra pro správu portálu, nejnovější název domény se uloží do pole Primární název domény. Pokud jste ještě nevytvořili vlastní název domény, do pole Primární název domény se uloží jednoduchý název domény.

Pokud uživatel portálu ručně změní hodnotu v poli Primární název domény, hodnota se aktualizuje pouze v případě, že jde o jeden z platných názvů domény.

Například:

Stávající název domény je contoso.microsoftcrmportals.com. Počáteční hodnota pole Primární název domény je nastavena na contoso.microsoftcrmportals.com.

Nakonfigurujete vlastní název domény jako myportal.com. Aktualizovaná hodnota pole Primární název domény je myportal.com. Podíváme se na následující scénáře:

  • Scénář 1: Pokud uživatel portálu změní hodnotu pole Primární název domény na yourportal.com, hodnota pole se vrátí na myportal.com, což je primární název domény.
  • Scénář 2: Pokud uživatel portálu změní hodnotu pole Primární název domény na contoso.microsoftcrmportals.com, hodnota pole se zachová, protože jde o jeden z platných názvů domény.

Chcete-li zobrazit primární název domény v Dynamics 365:

  1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365.
  2. Přejděte do části Portály > Weby > Weby.
  3. Vyberte web, pro který chcete zobrazit primární název domény.
  4. Zobrazte název uložený v poli Primární název domény pod oddílem Obecné.

    Zobrazení primárního názvu domény