Návrh motivu pro průzkumy Hlas zákazníka tak, aby odpovídaly stylu vaší společnosti

Před zahájením vytváření průzkumů Hlas zákazníka pro Dynamics 365 budete chtít definovat jeden nebo více motivů, které budou odpovídat stylu vaší společnosti. Motivy definují barevné schéma vašich průzkumů. Můžete navrhnout více motivů, pokud chcete pro různé průzkumy použít různé motivy.

  1. V nabídce přejděte do sekce Hlas zákazníka pro Dynamics 365 > Motivy.

  2. Klikněte na Nový. Nebo pokud chcete upravit výchozí motiv, klepněte v seznamu motivů na tlačítko Výchozí.

  3. Vyplňte pole Název.

  4. Upravte hodnoty barev pro průzkum zadáním hexadecimální hodnoty pro každou část průzkumu (například šestnáctková hodnota modré je #0000FF). w3schools poskytuje užitečnou referenční příručku pro hexadecimální hodnoty barev. Klepněte na šestnáctkovou hodnotu v grafu, chcete-li zobrazit graf s odpovídajícími hodnotami RGB (například hodnota RGB pro modrou je 0, 0, 255).

  5. Pokud chcete, přidejte vlastní pokyny CSS v části CSS.

  6. Klikněte na tlačítko Uložit.