Zobrazení řídicích panelů a sestav pro průzkum Hlas zákazníka

Řídicí panel průzkumu Hlas zákazníka pro Dynamics 365 poskytuje v kostce celkový přehled o průběhu vašeho průzkumu. Další informace o určitých metrikách se dozvíte po spuštění následujících sestav:

 • Skóre loajality zákazníků

 • Export průzkumu

 • Souhrn průzkumu

Zobrazení řídicího panelu průzkumu

 1. V nabídce přejděte do sekce Hlas zákazníka pro Dynamics 365 > Průzkumy.

 2. Vyberte průzkum ze seznamu.

 3. Klikněte na políčko Průzkum a poté klikněte na tlačítko Řídicí panel.

Spuštění sestavy

 1. V nabídce přejděte do sekce Hlas zákazníka pro Dynamics 365 > Průzkumy.

 2. Vyberte průzkum ze seznamu.

 3. Klikněte na volbu ..., tlačítko Spustit sestavu a pak klikněte na sestavu, kterou chcete spustit.

Zobrazení odpovědí na průzkum

Chcete-li si prohlédnout odpovědi jednotlivců, můžete zobrazit odpovědi na průzkum.

 1. V nabídce přejděte do sekce Hlas zákazníka pro Dynamics 365 > Odpovědi respondenta na průzkum.

 2. Klikněte na odpověď na průzkum, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení výsledků odpovědí na průzkum

Můžete zobrazit výsledky odpovědí na průzkumy.

 1. V nabídce přejděte do sekce Hlas zákazníka pro Dynamics 365 > Výsledky odpovědí respondenta.

 2. Klikněte na výsledek odpovědi, který chcete zobrazit.