Připojení k systému nápovědy

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma popisuje komponenty systému nápovědy aplikace Dynamics 365 for Operations. Poskytuje přehled o tom, jak připojit tyto komponenty, a souhrnné informace o tom, jak vytvořit vlastní nápovědu.

Architektura nápovědy

Následující obrázek znázorňuje části systému nápovědy aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations. Systém nápovědy v produktu přebírá články z webu https://docs.microsoft.com nápovědy k aplikaci Dynamics 365 for Operations, jakož i průvodce úkolem uložené v modulu k modelování podnikových procesů v aplikaci Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Poznámka: Funkce uvedené v diagramu s hvězdičkou (*) jsou plánované, ale nejsou ještě k dispozici. Architektura nápovědy

Připojení systému nápovědy

Pomocí stránky Systémové parametry správci systému připojí části systému nápovědy pro implementaci. Formulář Nastavení nápovědy k systémovým parametrům Na stránce Systémové parametry proveďte následující kroky:

Důležité

Při prvním otevření karty Nápověda je nutné se připojit k službě Lifecycle Services. Nezapomeňte kliknout na odkaz v polovině formuláře, počkat na připojení, zavřít dialogové okno a kliknout na tlačítko OK pro přístup ke stránce Systémové parametry.Připojení k LCS

  1. Vyberte projekt služby Lifecycle Services pro připojení.
  2. Vyberte knihovny BPM (v rámci vybraného projektu), ze kterých chcete načíst záznamy úkolů.
  3. Nastavte pořadí zobrazení knihoven BPM. Tato možnost určuje pořadí, ve kterém se záznamy úkolů z knihoven zobrazí v podokně Nápověda.

Po provedení těchto kroků můžete otevřít podokno Nápověda a kliknout na kartu Průvodci úkolem. Nyní uvidíte průvodce úkolem vztahující ke stránce, kterou máte aktuálně otevřenou v aplikaci Dynamics 365 for Operations. Pokud nebyly nalezeny žádné průvodce úkolem, můžete zadat klíčová slova pro upřesnění hledání.

Zobrazení přeložených průvodců úkoly

Přeložení průvodci úkolem byli poprvé vydání v knihovně APQC Unified Library pro květen 2016 a v knihovně Začínáme. Aby bylo možné v aplikaci Dynamics 365 for Operations zobrazit lokalizovanou nápovědu v podobě průvodce úkolem, ujistěte se, že jste připojeni ke knihovně pro květen. Jazyk, ve kterém se průvodce úkolem zobrazí, je řízen pro každého uživatele v jazykovém nastavení v části Možnosti > Předvolby.

Poznámka

I když mnoho průvodců záznamem úloh již bylo přeloženo, klient Dynamics 365 for Operations aktuálně nezobrazuje přeložené názvy průvodců záznamem úloh. Stejně tak pouze průvodci úkolem vydaní v únoru jsou momentálně k dispozici v překladu v knihovně pro únor 2016. Aktualizovanou knihovnou s další překlady zpřístupníme později.

  • Pokud průvodce úkolem byl přeložen, veškerý text průvodce úkolem se při otevření daného průvodce zobrazí ve vybraném jazyce.
  • Pokud průvodce úkolem zatím nebyl přeložen, při otevření daného průvodce se zobrazí ve vybraném jazyce pouze některý text (text ovládacích prvků).

Vytváření vlastních nápověd

Vlastní nápovědu pro implementaci aplikace Dynamics 365 for Operations můžete vytvořit vytvořením záznamů úkolu, které odpovídají vaší implementaci, a jejich uložením do knihovny obchodního procesu LCS. Pro partnery platí, že pokud knihovnu nastavíte jako podnikovou knihovnu a zahrnete ji do řešení, bude k dispozici vašim odběratelům. Můžete vytvořit také kopii sjednocené globální knihovny APQC a poté otevřít kopii z ní otevřít záznamy úloh, upravit je a uložit záznamy s provedenými změnami. Další informace naleznete v tématu Vytvoření záznamu úkolu jako dokumentace nebo školení.

Viz také

Přehled nápovědy

Přehled záznamníku úloh

Postup vytvoření záznamu úloh pro použití jako dokumentace nebo školení