Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma vysvětluje, jak můžete zobrazit faktury dodavatele a přijmout faktury z pracovního prostoru spolupráce dodavatele.

Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce lze použít pro zobrazení informace o faktuře dodavatele a odeslání faktur do aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations pomocí možností workflowu.

Pracovní prostor fakturace dodavatelské spolupráce

Dlaždice souhrnu

Dlaždice Souhrnu poskytují přehled o fakturách pro vybraného dodavatele. Faktury můžete zobrazovat podle jejich stavu.

  • Návrhy faktur nebyly odeslány do workflowu.
  • Odeslané ale neschválené faktury jsou ty faktury, které dodavatel odeslal, ale nebyly zaúčtovány v Dynamics 365 for Operations.
  • Schválené ale nezaplacené faktury jsou ty faktury, které byly zaznamenány v Dynamics 365 for Operations, ale ještě nebyly zcela zaplaceny.
  • Zaplacené faktury jsou ty, které byly v Dynamics 365 for Operations plně uhrazeny.

Klepnutím na dlaždici otevřete filtrované zobrazení stránky seznamu faktur.

Tabulkový seznam

V oddíle Tabulkové seznamyse stav fakturace rozděluje podobným způsobem jako dlaždice souhrnu: návrhy a odeslané ale neschválené seznamy. Ve stavu návrhu lze fakturu přijmout do workflowu nebo odstranit. Poslední tabulkový seznam je možnost pro vyhledání faktur. Při hledání můžete filtrovat, což umožňuje rychlejší vyhledávání.

Stránka seznamu všech faktur dodavatelů

Můžete zobrazit všechny zaúčtované a nezaúčtované faktury dodavatele na stránce seznamu Faktury dodavatelské spolupráce. Tuto stránku se seznamem můžete použít, chcete-li zobrazit stav platby faktur. Stavy plateb zahrnují nezaúčtované, nezaplacené, částečně zaplacené a plně zaplacené.

Vytvořit novou fakturu z nákupní objednávky

Novou fakturu dodavatele můžete vytvořit, pokud vyberete akci Nová v pracovním prostoru fakturace dodavatelské spolupráce. Číslo nákupní objednávky a číslo faktury musí zadat dodavatel. Ve výchozím nastavení se všechny řádky z nákupní objednávky dodavatele zobrazí na nové faktuře. Před odesláním dodavatelské faktury do workflowu lze upravovat informace o množství a nákladech. Před odesláním můžete k faktuře také připojit soubory, poznámky, obrázky a adresy URL.

Další informace naleznete v tématu Spolupráce s dodavateli pomocí portálu pro dodavatele