Zaokrouhlení odpisu

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma vysvětluje, jak můžete zaokrouhlit částky odpisu dlouhodobého majetku nahoru nebo dolů na nejbližší celé číslo.

Částky odpisu jsou zaokrouhleny nahoru nebo dolů, na základě hodnoty zadané v poli Zaokrouhlit odpis a metody zaokrouhlení, která je určena v poli Metoda zaokrouhlení na stránce Knihy odpisů. Částka odpisu (x) s hodnotou Zaokrouhlování odpisu (y), se částka odpisu (z) vypočítá jako x ÷ y. Částka odpisu zaokrouhlená nahoru nebo dolů se počítá jako z × y. Například pro částku odpisu CZK 1 111.11 a hodnotu Zaokrouhlování odpisu 1 se částka odpisu vypočte jako CZK 1 111.11 ÷ 1 nebo CZK 1 111.11. Částka odpisu zaokrouhlená nahoru se počítá jako CZK 1 112 × 1 nebo CZK 1 112. Částka odpisu zaokrouhlená dolů se počítá jako CZK 1 111 × 1 nebo CZK 1 111. Následující tabulka uvádí částky odpisů zaokrouhlené nahoru a dolů pro různé částky odpisu a hodnoty Zaokrouhlení odpisu.

Odpisovaná částka (x) Zaokrouhlení odpisu (y) Částka odpisu (z = x ÷ y) Normální metoda zaokrouhlování Metoda zaokrouhlování dolů Metoda zaokrouhlování nahoru
1 111,11 Kč 1 CZK 1 111.11 ÷ 1 = CZK 1 111.11 1 111,1 Kč 1 111,11 Kč je zaokrouhleno nahoru na 1 112 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 1 112 × 1 = CZK 1 112 1 111,11 Kč je zaokrouhleno dolů na 1 111 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 1 111 × 1 = CZK 1 111
1 234,5 Kč 10 CZK 1 234.5 ÷ 10 = CZK 123,45 1 235 Kč 123,45 Kč je zaokrouhleno nahoru na 124 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 124 × 10 = CZK 1 240 123,45 Kč je zaokrouhleno dolů na 123 Kč. Výsledná částka odpisu: CZK 123 × 10 = CZK 1 230