Obsah kompenzací a zaměstnaneckých výhod v Power BI

Toto téma popisuje Finance and Operations - Obsah kompenzací a zaměstnaneckých výhod v Power BI.

Sestavy, které jsou součástí balíčku obsahu

Po připojení balíčku obsahu k datům z aplikace Finance and Operations zobrazí sestavy dat vaší organizace. Pokud jste aplikaci Microsoft Power BI nikdy předtím nepoužívali, vyhledejte si další informace v tématu Řízená výuka pro Power BI. Sestavy, které jsou součástí balíčku obsahu, mají grafy a tabulky obsahující další informace. Následující tabulka obsahuje popis daných sestav.

Sestava Obsah
Analýza kompenzací a zaměstnaneckých výhod Zaměstnanci s hodinovou a stálou mzdou podle společnosti, průměrná hodinová mzda, průměrná stálá mzda, zaměstnanci podle typu zaměstnání a přihlášení k plánu
Zaměstnanecké výhody Přihlášení zaměstnance podle vybrané zaměstnanecké výhody

Grafy a dlaždice v těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit je na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu.

Informace o datovém modelu a entitách

Data aplikace Finance and Operations se používají k naplnění sestav v balíčku obsahu kompenzací a zaměstnaneckých výhod. Následující tabulka zobrazuje entity, na kterých je balíček obsahu založen.

Celek Obsah Vztahy s jinými entitami
Pracovní síla_Kalendářní odsazení Posuny kalendáře pro řez sestav Workforce_PastPositionAssignment Workforce_PositionTrend Workorce_WorkerTrend Workforce_TerminatedWorker
Pracovní síla_Společnost Společnosti, podle kterých se filtrují sestavy Workforce_CurrentCompensation Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Pracovní síla_Kompenzace Mzdová sazba a frekvence v čase Workforce_CurrentCompensation Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Pracovní síla_AktuálníKompenzace Mzdová sazba a frekvence k aktuálnímu datu Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Position
Pracovní síla_AktuálníPozice Pozice k aktuálnímu datu, ekvivalent k plnému úvazku, otevřené pozice a dlouhodobě otevřené pozice Pracovní síla_Pracovní síla dle úkolu_Pozice
Pracovní síla_Aktuální pracovník Pracovníci k aktuálnímu datu, věk a počet zaměstnanců Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Employment Workforce_Position Workforce_WorkerBenefit
Pracovní síla_Datum Dny, týdny, měsíce a roky Workforce_PastPositionAssignment Workforce_PositionTrend Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Pracovní síla_Demografie Datum narození, pohlaví, etnický původ a rodinný stav Pracovní síla_Pracovní síla Aktuální pracovníci_Pracovní síla Pracovníci s ukončeným poměrem_TrendPracovníků
Pracovní síla_Zaměstnání Počáteční datum, koncové datum a datum přechodu Pracovní síla_Pracovní síla Aktuální pracovník_Pracovní síla Pracovník s ukončeným poměrem_TrendPracovníků
Pracovní síla_ZeměpisnáPoloha Město, okres, PSČ a stát nebo kraj Pracovní síla_Pracovní síla Aktuální pracovník_Pracovní síla Pracovník s ukončeným poměrem_TrendPracovníků
Pracovní síla_Pracovní místo Funkce, typ a název Workforce_CurrentPosition Workforce_CurrentWorker
Workforce_PastPositionAssignment Důvod přiřazení, počáteční datum, koncové datum a práce Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Pracovní síla_Výkonnost Ohodnocení, popis a model ohodnocení Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Position Oddělení, FTE, pozice, typ pozice a název Workforce_CurrentPosition Workforce_CurrentWorker
Workforce_PositionTrend Pozice během času, FTE a práce Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_ReportsToWorkerName Křestní jméno, příjmení a celé jméno Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_Skill Dovednosti, typ dovedností a ohodnocení
Workforce_TerminatedWorker Propuštění pracovníci, datum ukončení, název, pozice a práce Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_Position Workforce_WorkerBenefit
Pracovní síla_Zaměstnanecké výhody Datum začátku platnosti, možnost zaměstnaneckých výhod, plán zaměstnaneckých výhod a typ výhod Pracovní síla_Pracovní síla AktuálníPracovník_Pracovní síla PracovníkSUkončenýmPoměrem_TrendPracovníků
Pracovní síla_JménoPracovníka Křestní jméno, příjmení a celé jméno Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
Workforce_WorkerTitle Název a datum služebního věku Workforce_CurrentWorker Workforce_TerminatedWorker Workorce_WorkerTrend
PracovníSíla_TrendPracovníků Pracovníci během času, počet zaměstnanců, společnost a pozice Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_WorkerBenefit