Obsah Power BI kompetencí a rozvoje zaměstnance

Toto téma popisuje obsah Power BI kompetencí a rozvoje zaměstnanců v aplikaci Finance and Operations.

Sestavy, které jsou součástí balíčku obsahu

Po připojení balíčku obsahu k datům z aplikace Finance and Operations zobrazí sestavy dat vaší organizace. Pokud jste aplikaci Microsoft Power BI nikdy předtím nepoužívali, vyhledejte si další informace v tématu Řízená výuka pro Power BI. Sestavy, které jsou součástí balíčku obsahu, mají grafy a tabulky obsahující další informace. Následující tabulka obsahuje popis daných sestav.

Sestava Obsah
Analýza kompetence a rozvoje Typy dovedností člena týmu a dovednosti členů týmu podle typu
Profil dovedností Profil dovedností vybraného zaměstnance
Analýza dovedností Dovednosti podle typu a hodnocení

Grafy a dlaždice v těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit je na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu.

Informace o datovém modelu a entitách

Sestavy v balíčku obsahu Kompetence a rozvoj zaměstnance se vyplní pomocí dat aplikace Finance and Operations. Následující tabulka zobrazuje entity, na kterých je balíček obsahu založen.

Celek Obsah Vztahy s jinými entitami
Workforce_CalendarOffset Posuny kalendáře pro řez sestav
Pracovní síla_Společnost Společnosti, podle kterých se filtrují sestavy
Pracovní síla_Kompenzace Mzdová sazba a frekvence v čase
Pracovní síla_AktuálníKompenzace Mzdová sazba a frekvence k aktuálnímu datu Workforce_Company Workforce_CurrentCompensation Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Position
Pracovní síla_AktuálníPozice Pozice k aktuálnímu datu, ekvivalent k plnému úvazku, otevřené pozice a dlouhodobě otevřené pozice Pracovní síla_Pracovní síla dle úkolu_Pozice
Pracovní síla_Aktuální pracovník Pracovníci k aktuálnímu datu, věk a počet zaměstnanců Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_PersonSkill Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Job Workforce_Employment Workforce_Position
Pracovní síla_Datum Dny, týdny, měsíce a roky
Pracovní síla_Demografie Datum narození, pohlaví, etnický původ a rodinný stav
Pracovní síla_Zaměstnání Počáteční datum, koncové datum a datum přechodu
Pracovní síla_ZeměpisnáPoloha Město, okres, PSČ a stát nebo kraj
Pracovní síla_Pracovní místo Funkce, typ a název
Workforce_JobPreferredSkill Důležitost, hodnocení, dovednost a úroveň dovedností Workforce_Skill Workforce_Job
Pracovní síla_ÚkolNaDřívějšíPozici Důvod přiřazení, počáteční datum, koncové datum a práce Workforce_ClaendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Pracovní síla_Výkonnost Ohodnocení, popis a model ohodnocení
Pracovní síla_DovednostOsoby Úroveň, datum úrovně a dovednost Pracovní síla_Dovednost
Pracovní síla_AnalýzaDovednostíOsoby Certifikace, úroveň, datum úrovně a dovednost Workforce_WorkerName Workforce_Skill
Workforce_Position Oddělení, FTE, pozice, typ pozice a název
Workforce_PositionTrend Pozice během času, FTE a práce Workforce_CalendarOffset Workforce_Date Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_ReportsToWorkerName Křestní jméno, příjmení a celé jméno
Pracovní síla_Dovednost Dovednosti, typ dovedností a ohodnocení
Pracovní síla_Pracovník s ukončeným poměrem Propuštění pracovníci, datum ukončení, název, pozice a práce Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job Workforce_Position
Pracovní síla_JménoPracovníka Křestní jméno, příjmení a celé jméno
PracovníSíla_TitulPracovníka Název a datum služebního věku
PracovníSíla_TrendPracovníků Pracovníci během času, počet zaměstnanců, společnost a pozice Workforce_Company Workforce_Compensation Workforce_GeographicLocation Workforce_Performance Workforce_WorkerName Workforce_ReportsToWorkerName Workforce_CalendarOffset Workforces_Date Workforce_WorkerTitle Workforce_Demographics Workforce_Employment Workforce_Job