Obsah Power BI pro výuku

Toto téma popisuje obsah Výuka v Microsoft Power BI.

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI

Sestavy, které jsou součástí obsahu Výuka, obsahují grafy a tabulky s dalšími informacemi. Následující tabulka obsahuje popis daných sestav.

Sestava Obsah
Přehled výuky Souhrn dalších sestav
Analýza kurzu Registrace podle umístění, účastníci podle stavu, kurzy podle typu u každé společnosti a účast na kurzu podle práce
Analýza registrace Seznam registrací
Typy kurzů Typy kurzů podle dovednosti
Analýza instruktora Poměr kurzů k počtu instruktorů, počet instruktorů, počet kurzů od instruktora, počet kurzů na instruktora a program kurzu od instruktora
Kurzy, které jsou k dispozici Seznam kurzů
Formát kurzů Agenda kurzu

Grafy a dlaždice v těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit je na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu.

Informace o datovém modelu a entitách

Tato data se používají k vyplňování sestav v obsahu Power BI Výuka. Tato tabulka zobrazuje entity, na kterých je balíček obsahu založen.

Celek Obsah Vztahy s jinými entitami
Posuny kalendáře Posuny kalendáře pro řez sestav Program kurzu, účastníci kurzu
Společnost Společnosti, podle kterých se filtrují sestavy Program kurzu, účastníci kurzu
Kurz Kurz, popis, jméno školitele, umístění, místnosti a stav Program kurzu, účastníci kurzu, dovednost kurzu
Program kurzu Agenda kurzu a počáteční a koncové časy Společnost, posun kalendáře, datum, kurz
Účastníci kurzu Název, stav, práce a datum registrace Společnost, posun kalendáře, datum, kurz, demografické údaje, práce, kurz, jméno zaměstnance, titul zaměstnance, zaměstnání, pozice
Dovednost kurzu Dovednost, typ dovednosti a úroveň Kurz
Datum Dny, týdny, měsíce a roky Program kurzu, účastníci kurzu
Demografické údaje Datum narození, pohlaví, etnický původ a rodinný stav Program kurzu, účastníci kurzu
Zaměstnání Počáteční datum, koncové datum a datum přechodu Program kurzu, účastníci kurzu
Práce Funkce, typ a název Program kurzu, účastníci kurzu
Pozice Pozice, titul a ekvivalent plného úvazku (FTE) Program kurzu, účastníci kurzu
Jméno zaměstnance Křestní jméno, příjmení a celé jméno Účastníci kurzu
Titul zaměstnance Název a datum služebního věku Účastníci kurzu