Obsah Power BI pro nábor

Toto téma popisuje obsah Nábor v Microsoft Power BI. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které byly použity k sestavení obsahu.

Přístup k obsahu Power BI

Obsah Power BI Nábor se zobrazí v pracovním prostoru Řízení náboru.

Sestavy a vizuální informace v pracovním prostoru řízení náboru

Pracovní prostor Řízení náboru obsahuje kartu Analýza. Tato karta zahrnuje obsah Power BI Embedded pro nábor. Obsah je tvořen kartou Přehled a dalšími kartami, které obsahují podrobnosti. Následující tabulka obsahuje popis daných sestav na jednotlivých kartách.

Sestava Obsah
Přehled náboru Uvádí souhrn dalších sestav
Analýza uchazeče Celkový počet uchazečů, uchazečů podle práce, zdrojů uchazeče, uchazečů podle pohlaví a uchazečů podle umístění
Stav uchazeče Uchazeč podle typu a stavu a stav uchazeče
Analýza náboru Poměr čistého náboru, průměrný počet dnů náboru procento chybných náborů, nákladů na nábor, počtu náborových projektů, žádostí o přijetí do zaměstnání a počet žadatelů vs. volných míst podle náborového projektu

Informace o datovém modelu a entitách

Grafy a dlaždice v těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit je na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu.

Následující tabulka zobrazuje entity, na kterých je obsah Nábor v Power BI založen.

Celek Obsah Vztahy s jinými entitami
Uchazeč Uchazeči, přijatí uchazeči, čistý poměr náboru a náklady Jméno uchazeče, Společnost, Posun v kalendáři, Datum, Zeměpisná poloha, Demografické údaje, Pracovní místo, Média, Projekt náboru
Jméno uchazeče Křestní jméno, příjmení a celé jméno uchazeče Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Posuny kalendáře Posuny kalendáře pro řez sestav Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Společnost Společnosti, podle kterých se filtrují sestavy Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Datum Dny, týdny, měsíce a roky Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Demografické údaje Datum narození, pohlaví, etnický původ a rodinný stav Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Zaměstnaný uchazeč Uchazeč, výkon, datum zahájení a typ žadatele Společnost, Posun v kalendáři, Datum, Zeměpisná poloha, Jméno uchazeče, Zaměstnání, Výkon, Demografické údaje, Pracovní místo, Média, Projekt náboru
Zaměstnání Počáteční datum, koncové datum a datum přechodu Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Geografické umístění Město, okres, PSČ a stát nebo kraj Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Práce Funkce, typ a název Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Média Zdroj uchazečů Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Výkonnost Ohodnocení, popis a model ohodnocení Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Náborový projekt Popis projektu, stavu projektu a volných míst Uchazeč, zaměstnaný uchazeč, uchazeč s výpovědí
Uchazeč po výpovědi Vyřazení uchazeči, důvod, výkon a datum vyřazení Společnost, Posun v kalendáři, Datum, Zeměpisná poloha, Demografické údaje, Pracovní místo, Média, Projekt náboru, Jméno uchazeče