Nedávno vydané mobilní pracovní prostory

Toto téma uvádí seznam mobilních pracovních prostorů, které byly nedávno vydány pro mobilní aplikaci Dynamics 365 for Unified Operations.

Poznámka

Aplikace měla dříve název Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Nové mobilní pracovní prostory vydané v červnu 2017

Mobilní pracovní prostor popis Další informace
Ředitel společnosti Tento pracovní prostor uživatelům umožňuje zobrazit a kontaktovat ostatní zaměstnance organizace. Mobilní pracovní prostor adresáře společnosti
Můj tým Umožňuje uživatelům zobrazit jejich přímé podřízené i ostatní zaměstnance a oceňovat jednotlivé uživatele v rámci příslušného dodavatelsko-odběratelského řetězce. Mobilní pracovní prostor Můj tým
Schválení faktur Obsahuje seznam faktur, které vám byly přiřazeny v pracovním procesu záhlaví faktury dodavatele. Mobilní pracovní prostor schválení faktury

Nové mobilní pracovní prostory vydané v dubnu 2017

Mobilní pracovní prostor popis Další informace
Správa výdajů Umožňuje uživatelům zdokumentovat a odeslat účtenku, aby ji mohli připojit později k sestavě výdajů. Mobilní pracovní prostor také umožní uživatelům rychle vytvářet řádek výdajů pomocí připojené účtenky. Mobilní pracovní prostor Správa výdajů
Schválení nákupní objednávky Umožňuje uživatelům zobrazovat a reagovat na nákupní objednávky akcemi jako schválení nebo zamítnutí. Mobilní pracovní prostor schvalování nákupních objednávek

Nové mobilní pracovní prostory vydané v březnu 2017

Mobilní pracovní prostor popis Další informace
Časový záznam projektu Umožňuje uživatelům zadat a uložit čas na projekt pomocí svých mobilních zařízení. Mobilní pracovní prostor zadání času projektu

Nové mobilní pracovní prostory vydané v lednu 2017

Mobilní pracovní prostor popis Další informace
Řízení nákladů Umožňuje manažerům nákladových středisek mohou kdykoliv a kdekoliv vidět výkonnost nákladových středisek. Mobilní pracovní prostor Řízení nákladů
Zásoby na skladě Umožňuje uživatelům získat přehled o rezervovaných a dostupných zásobách kdykoliv a kdekoliv. Mobilní pracovní prostor zásob na skladě
Prodejní objednávky Umožňuje uživatelům získávat aktuální informace o jejich prodejních objednávkách kdykoliv a kdekoliv. Mobilní pracovní prostor prodejních objednávek
Dodavatelská spolupráce Pomáhá dodavatelům udržovat přehled o nákupních objednávkách, které byly odeslány ke schválení dodavatelům. Dále mohou prohlížet informace o nových a aktualizovaných nákupních objednávkách a kontaktech. Mobilní pracovní prostor dodavatelské spolupráce

Nové funkce mobilních pracovních prostorů vydané v prosinci 2016

Mobilní pracovní prostor popis Další informace
Schválení faktury dodavatele Naučte se, jak navrhovat a vytvářet mobilní pracovní prostor pro schválení dodavatelské faktury. Mobilní schvalování faktur