Zobrazení stránek vedle sebe pomocí ikony Otevřít v novém okně

Tento článek popisuje způsob zobrazení stránek vedle sebe v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations slouží k efektivnímu provádění úloh. V některých případech můžete zobrazit více stránek-souběžně a rychle tak dokončit úlohu. Například můžete ověřit nebo zadat řádky do více než jednoho deníku. Obvykle je třeba přejít oběma směry mezi stránkou, která zobrazuje seznam deníků, a stránkou, která zobrazuje řádky daného deníku. Funkce Otevřít v novém okně umožňuje zobrazení těchto stránek souběžně, aby bylo možné provést úlohy rychle.

V souladu s příkladem uvedeným výše lze při prohlížení řádků kliknout na ikonu Otevřít v novém okně.

open-in-new-window-icon

Kliknutím na ikonu Otevřít v novém okně otevře stránku s řádky v novém místním prohlížeči a poté přejde v původním prohlížeči v historii na stránku zobrazující seznam deníků. Pak můžete zobrazit obě stránky souběžně. Po dokončení zobrazení deníku můžete změnit vybraný deník na stránce seznamu deníků a stránku s řádky v místním okně automaticky zobrazí řádky nově vybraného deníku.

stránky-se-zobrazí-vedle-sebe

Dynamické propojení a aktualizace probíhá kvůli vztahům, které existují mezi daty, která podporují tyto stránky. Pokud systém není obeznámen se vztahy mezi daty, místní okno se nebude automaticky aktualizovat po změně původního okna.

Některé stránky obsahují více zobrazení, jako je například zobrazení mřížky, zobrazení záhlaví a zobrazení podrobností. Ikona Otevřít v novém okně způsobí, že celá stránka bude otevřena v novém okně prohlížeče. Proto nelze ponechat dvě zobrazení stejné stránky vedle sebe pomocí funkce Otevřít v novém okně. Téměř všechny tyto stránky však mají navigační seznam, pomocí kterého můžete přepínat mezi záznamy a dosáhnout tak podobné zkušenosti.

Před použitím funkce Otevřít v novém okně je třeba nakonfigurovat funkci blokování automaticky otevíraných oken prohlížeče tak, aby umožnila otevírání automaticky otevíraných oken z adresy URL serveru Finance and Operations. Například je možné povolit automatické otevírání oken z adresy "*.dynamics.com".

Funkce Otevřít v novém okně je k dispozici pouze, pokud existuje více než jedna stránka otevřená v okně. Dále se místní okno automaticky zavře, pokud nejsou žádné další stránky otevřeny (tj. když je zavřena poslední stránka v tomto okně). Finance and Operations také zavře otevřené stránky, když přejdete do jiné oblasti aplikace. Z toho vyplývá, že pokud máte otevřená místní okna a přejdete do jiné oblasti v aplikaci, místní okna budou automaticky uzavřena, protože stránky v těchto oknech byly zavřeny systémem.

Horní panel v místních oknech zobrazuje informace o společnosti, ve které byla stránka otevřena a je určena jen ke čtení. Místní podokna jsou závislá na hlavním okně prohlížeče Finance and Operations. Je-li hlavní okno zavřeno nebo aktualizováno, všechna otevřená místní okna se stanou jen pro čtení. To znamená, že stále můžete prohlížet údaje v těchto oknech, ale nebudete moci s nimi spolupracovat.