Konfigurace automatizované úlohy ve workflowu

Toto téma vysvětluje, jak nakonfigurovat vlastnosti automatizovaného úkolu.

Pokud budete chtít nakonfigurovat automatizovaný úkol v editoru workflowu, klikněte pravým tlačítkem myši na úkol a kliknutím na tlačítko Vlastnosti otevřete stránku Vlastnosti. Následně nakonfigurujte vlastnosti dílčího workflowu pomocí automatizovaného úkolu.

Pojmenování úlohy

Pomocí následujících kroků zadejte název automatizovaného úkolu.

 1. V levém podokně klepněte na tlačítko Základní nastavení.
 2. Do pole Název zadejte jedinečný název úlohy.

Zadejte, kdy se mají odesílat oznámení.

Lze odeslat oznámení uživatelům, kteří automatizovanou úlohu spustili nebo zrušili. Podle těchto kroků můžete určit oznámení, které se odešle, a osoby, kterým se odešle.

 1. V levém podokně klikněte na Oznámení.

 2. Označte pole vedle událostí, při kterých se oznámení odešle:

  • Spuštění – oznámení jsou odeslána při spuštění úkolu.
  • Zrušení – oznámení jsou odeslána při zrušení úkolu.
 3. Vyberte řádek pro událost, kterou jste vybrali v kroku 2.

 4. Na kartě Text oznámení zadejte v textovém poli text oznámení.

 5. Oznámení můžete přizpůsobit vložením zástupného textu. Zástupný text bude při zobrazení oznámení uživatelům nahrazen odpovídacími daty. Při vkládání zástupného textu postupujte takto:

  1. V textovém poli klepnutím zadejte, kde se má zástupný text zobrazit.
  2. Klikněte na Vložit zástupný text.
  3. V nově otevřeném seznamu vyberte vkládaný zástupný text.
  4. Klepněte na tlačítko Vložit.
 6. Chcete-li přidat překlady oznámení, postupujte takto:

  1. Klikněte na Překlady.
  2. Na nově otevřené stránce klikněte na Přidat.
  3. V nově otevřeném seznamu vyberte jazyk, který chcete použít pro zadání textu.
  4. V poli Přeložený text zadejte text.
  5. Text můžete přizpůsobit vložením zástupného textu podle pokynů v kroku 5.
  6. Klepněte na tlačítko Zavřít.
 7. Na kartě Příjemce zadejte osoby, kterým budou upozornění odesílána. Vyberte jednu z možností v následující tabulce a před přechodem na krok 8 postupujte podle dalších kroků pro tuto možnost.

  Možnost Příjemce oznámení Další kroky
  Účastník Uživatelé, kteří jsou přiřazeni k určité skupině nebo roli
  1. Po výběru možnosti Účastník na kartě Založeno na roli v seznamu Typ účastníka vyberte typ skupiny nebo role, které chcete oznámení odeslat.
  2. V seznamu Účastník vyberte skupinu nebo roli, které chcete oznámení odeslat.
  Uživatel workflowu Uživatelé zúčastnění v aktuálním workflowu
  • Po výběru možnosti Uživatel workflowu na kartě Uživatel workflowu v seznamu Uživatel workflowu vyberte uživatele, který se podílí na workflowu.
  Uživatel Konkrétní uživatelé aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
  1. Po výběru možnosti Uživatel klepněte na kartu Uživatel.
  2. Seznam Dostupní uživatelé obsahuje všechny uživatele aplikace Finance and Operations. Vyberte uživatele, kterým chcete odeslat oznámení, a pak přesuňte tyto uživatele do seznamu Vybraní uživatelé.
 8. Zopakujte kroky 3 až 7 pro každou událost, kterou jste vybrali v kroku 2.