Konfigurace modulu Závazky

Tento článek popisuje stránky, které slouží k nastavení základních a volitelných funkcí pro modul Závazky v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Dále popisuje postup nastavení, který musíte dokončit dříve, než začnete nastavovat modul Závazky.

Předpoklady k nastavení modulu Závazky

Před nastavením modulu Závazky je nutné provést tyto úkoly:

 • V hlavní knize:
  • Máte-li v úmyslu používat deníky plateb, nastavte je.
  • Pokud máte v úmyslu spouštět vyrovnání kurzových rozdílů, na stránce Měny nastavte kódy měn, na stránce Typy směnného kurzu nastavte typy směnných kurzů a na stránce Směnné kurzy měn nastavte směnné kurzy měn.
 • V modulu Pokladna a banka nastavte bankovní účty, které se mají používat pro metody platby.

Stránky k nastavení modulu Závazky

Následující stránky slouží k nastavení základních funkcí modulu Závazky pro jednotlivé právní osoby. Stránky jsou uvedeny v doporučeném pořadí nastavení. Pro zjednodušení procesu nastavení si můžete z prvních vytvořených záznamů vytvořit šablony. Šablona obvykle obsahuje hodnoty pro velký počet polí, které odpovídají funkcím, jež chce organizace implementovat pro určitý typ dodavatelů.

 1. Stránka Platební podmínky slouží k určení platebních podmínek, které chcete přiřadit prodejním objednávkám, nákupním objednávkám, odběratelům a dodavatelům a které určují data splatnosti faktur. Další informace naleznete v tématu Definování platebních poplatků dodavatele.
 2. Stránka Způsob platby – dodavatelé slouží k vytvoření a správě informací o tom, jak organizace platí svým dodavatelům.
 3. Stránka Skupiny dodavatelů slouží k vytváření a údržbě skupin dodavatelů se společnými důležitými parametry pro účtování, vyrovnávání, platby, vykazování a prognózy.
 4. Stránka Účetní profily dodavatele slouží k určení toho, jak jsou transakce dodavatelů zaúčtovány do hlavní knihy.
 5. Stránka Parametry závazků slouží k nastavení výchozích parametrů používaných v případě, že pro modul Závazky není zadáno specifičtější nastavení, parametry různých typů funkcí a různé číselné řady.
 6. Stránka Nastavení formuláře slouží k určení formátu různých dokumentů souvisejících s dodavateli, které organizace používá ke sledování příjemek od dodavatelů a k zadávání důvodů pro toky plateb k dodavatelům.
 7. Stránka Dodavatelé slouží k vytváření a údržbě účtů dodavatelů a také finančních úřadů, jimž vaše organizace odevzdává výkazy DPH.

Volitelné stránky pro nastavení závazků

Kromě základních funkcí má modul Závazky další funkce, které lze nastavit.

Další stránky pro nastavení jsou uspořádány podle funkcí.

Zásady

 • Stránka Zásada faktur dodavatele slouží k nastavení zásad pro faktury dodavatele.

Párování faktur

 • Stránka Tolerance součtu faktur slouží k nastavení tolerancí pro celkové hodnoty faktur.
 • Stránka Zásady párování slouží k nastavení zásad dvoucestného a třícestného párování.
 • Stránka Tolerance ceny slouží k nastavení tolerance pro jednotkové ceny.
 • Stránka Skupiny tolerance ceny položky slouží k nastavení skupin tolerancí pro ceny položky.
 • Stránka Skupiny tolerance ceny dodavatele slouží k nastavení skupin tolerancí pro ceny dodavatele.
 • Stránka Tolerance nákladů slouží k nastavení tolerance pro náklady.

Workflow

 • Stránka Workflowy závazků slouží k úpravě konfigurace workflowu pro schvalování deníků a nákupních žádanek.

Důvody

 • Stránka Dodavatel – důvody slouží k nastavení kódů důvodů.

Poplatky

 • Stránka Kód nákladů slouží k nastavení kódů pro náklady, které se používají v nákupních objednávkách.
 • Stránka Skupina nákladů dodavatele slouží k vytvoření a správě skupin nákladů pro dodavatele.
 • Stránka Skupiny nákladů zboží slouží k vytváření a správě skupin nákladů pro položky..
 • Stránka Automatické doprovodné náklady slouží k určení nákladů, které jsou automaticky přiřazeny k objednávkám.

Doplňkové položky

 • Stránka Skupiny doplňkových položek – dodavatel slouží k vytváření a správě skupin doplňkových položek pro dodavatele.
 • Stránka Skupiny doplňkových položek – zásoby slouží k vytváření a správě skupin doplňkových položek pro položky.

Distribuce

 • Stránka Dodací podmínky slouží k vytvoření a správě podmínek pro převod položky od prodávajícího ke kupujícímu.
 • Stránka Způsoby dodání slouží k vytváření a správě způsobů přepravy, které se používají při doručování objednávky od prodávajícího ke kupujícímu.
 • Stránka Kódy místa určení slouží k vytváření a správě identifikátorů a popisů míst určení.

Formuláře

 • Stránka Poznámky na formulářích slouží k vytváření a správě standardního textu, který se zobrazuje na různých stránkách.
 • Stránka Parametry třídění formuláře slouží k nastavení pořadí řazení požadavků, příjemek, dodacích listů a faktur.
 • Stránka Nastavení správy tisku slouží k nastavení informací správy tisku pro originály a kopie stránek.

Platby

 • Stránka Platební slevy slouží k nastavení a správě podmínek pro získání platebních slev. Kódy platebních slev jsou propojeny s dodavateli a použity v nákupních objednávkách.
 • Stránka Platební kalendáře slouží k nastavení platebních kalendářů, které se používají ke správě splátkových plateb dodavatelům.
 • Stránka Dny platby slouží k určení dnů platby, které se používají k výpočtu dat splatnosti, a k určení dnů platby pro určité dny v týdnu nebo měsíci.
 • Stránka Platební poplatek slouží k vytváření a správě platebních poplatků přiřazených k dodavatelům.
 • Stránka Platební instrukce slouží k vytváření a správě platebních instrukcí.

Statistika

 • Stránka Definice období pro sledování splatnosti slouží k nastavení uživatelem definovaných intervalů, které se používají pro analýzu rozložení splatnosti dodavatelských účtů.
 • Stránka Odvětví obchodu slouží k vytváření kódů odvětví obchodu (LOB), které jsou přiřazeny k dodavatelům.

Daň 1099

 • Stránka Pole 1099 slouží k ověření a aktualizaci minimálních částek, které musí být ohlášeny finančnímu úřadu IRS (Internal Revenue Service) v souladu s nejnovějšími požadavky tohoto úřadu.

Volitelné nastavení pro jiné moduly

Správa organizace

 • Stránka Číselné řady slouží k nastavení skupin číselných řad pro čísla faktur.
 • Na následujících stránkách nastavíte informace o adrese:
  • Nastavení adresy
  • Kódy NAF
  • Importovat PSČ

Hlavní kniha

 • Stránka Finanční dimenze slouží k nastavení finančních dimenzí.
 • Na následujících stránkách nastavíte informace o daních:
  • Kódy DPH
  • Skupiny DPH
  • Skupiny DPH položky
  • Účetní skupina
  • Kódy osvobození od DPH
  • Příslušnosti k dani
  • Finanční úřady
  • Období vyrovnání DPH

Pokladna a správa banky

 • Stránka Kódy účelu platby slouží k nastavení kódu účelu centrální banky.