Vyrovnání částečné platby odběratele a plné vyrovnání konečné platby před datem slevy

Tento článek popisuje scénáře, které zobrazují způsob záznamu částečných plateb pro odběratele a využití platebních slev v rámci období platební slevy.

Fabrikam prodává zboží zákazníkovi 4028. Fabrikam nabízí platební slevu 1 %, pokud je faktura splacena do 14 dní. Faktury je nutné zaplatit do 30 dnů. Společnost Fabrikam nabízí také platební slevy pro částečné platby. Parametry vyrovnání se nacházejí na stránce Parametry pohledávek.

Faktura odběratele

  1. června Arnold zadá a zaúčtuje fakturu na 1 000,00 pro zákazníka 4028. Arnold tyto transakce můžete zobrazit na stránceTransakce odběratele.
Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10010 Faktura 25. 6. 2015 10010 1 000,00 1 000,00 USD

Na stránce Odběratel nebo Transakce odběratele Arnie může otevřít stránku Vyrovnat transakce a zobrazit tak data a částky platebních slev, které jsou k dispozici pro fakturu. Datum splatnosti je 25. července a platební sleva ve výši 10,00 je k dispozici, je-li faktura zaplacena do 9. července.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10010 4028 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD 990,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce pro označenou fakturu.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí 10,00

Arnie klepne na kartu Platební sleva a zobrazí tak částku slevy.

Datum platební slevy Částka platební slevy Částka v měně transakce
7/9/2015 10,00 990,00
25. 7. 2015 0,00 1 000,00

Částečná platba za použití stránky Zadat platby odběratele

Zákazník 4028 odešle platbu za 500,00 1. června. Při zadávání této platby Arnold neklikne na Řádky. Místo toho zaznamená platbu vytvořením nového deníku plateb a opětovným otevřením stránky Zadat platby odběratele. Zadá informace o platbě a označí fakturu, kterou zadal. Poté Arnie zadá 500,00 jako částku a zadá také 500,00 v poli Částka k úhradě v mřížce. Vzhledem k tomu, že společnost Fabrikam umožňuje platební slevy pro částečné platby, zjistí, že bude využita také částečná platební sleva 5,05. Výpočet pro tuto slevu je 500,00 ÷ 0,99 × 0,01 = 5,05. (V tomto výpočtu je 500,00 vyděleno číslem 0,99, protože existuje 1% sleva. Z toho vyplývá, že odběratel zaplatí 99 % faktury. Výsledek je vynásoben procentem slevy, což je 1 procento, neboli 0,01. Pokud zákazník přebírá plnou slevu ve výši 10,00, částka, která musí být vyrovnána, bude 990,00.) V mřížce v dolní části stránky Zadat platby odběratele se zobrazí informace o slevě.

Částka platební slevy k přijetí Přijatá platební sleva Částka k vyplacení
5,05 0,00 500,00

Částečná platba pomocí řádků deníku

Místo otevření stránky Zadat platby odběratele v deníku plateb Arnie může kliknout na Řádky a zadat platbu. Zobrazí se platební deník, kam může Arnold zadat řádek pro zákazníka 4028. Arnold otevře stránku Vyrovnat transakce, aby mohl označit fakturu k vyrovnání. Arnie označí fakturu a změní hodnotu v poli Částka k vyrovnání na 500,00. Znovu uvidí, že hodnota v poli Částka platební slevy je 10,00 pro případ úplné fakturace, a že hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí se změnila na 5,05. Proto Arnie vyrovnává u této faktury částku 505,05.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10010 4028 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD 500,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí 5,05

Pokud si zákazník přeje vyrovnat přesně polovinu faktury, odešle platbu na 495,00. V takovém případě Arnie zadá 495,00 do pole Částka k vyrovnání. Platební sleva ve výši 5,00 bude využita a celková vyrovnaná částka je tedy 500,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10010 4028 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD 495,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí 5,00

Arnie zavře stránku Vyrovnat transakce. Řádky plateb pro 495,00 se vytvoří v deníku a Arnie pak zaúčtuje deník. Transakce odběratele může zkontrolovat na stránce Transakce odběratele. Na této stránce Arnie vidí, že faktura má zůstatek 500,00. Rovněž uvidí platbu ve výši 495,00 a slevu 5,00.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10010 Faktura 25. 6. 2015 10010 1 000,00 500,00 USD
ARP-10010 Platba 7/1/2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10010 Platební sleva 7/1/2015 5,00 0,00 USD

Platba zbývající částky

Odběratel 4028 zaplatí zbývající částku 495,00 dne 8. července, tedy v rámci období platební slevy. Arnie vytvoří deník plateb 8. července a označí transakci pro vyrovnání. Zjistí, že je částka, kterou je nutné vyrovnat, je 495,00. Hodnota v poli Odhadovaná platební sleva je 5,00, protože sleva 5,00 nebyla dříve využita.

Celkem označeno 495,00
Odhadovaná platební sleva 5,00

Informace o označených transakcích se zobrazí v mřížce na stránce Vyrovnání otevřených transakcí.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Normální FTI-10010 4028 25. 6. 2015 25. 7. 2015 10010 1 000,00 USD 495,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce.

Datum platební slevy 7/09/2015
Částka platební slevy 10,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 5,00
Částka platební slevy k přijetí 5,00

Arnie zaúčtuje deník a zkontroluje transakce odběratele na stránce Transakce odběratele. Zůstatek faktury je nyní 0,00 a Arnie uvidí dvě platby a dvě platební slevy.

Doklad Typ transakce Datum Faktura Částka Má dáti v transakční měně Částka Dal v transakční měně Zůstatek Měna
FTI-10010 Faktura 25. 6. 2015 10010 1 000,00 0,00 USD
ARP-10010 Platba 7/1/2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10010 Platební sleva 7/1/2015 5,00 0,00 USD
ARP-10011 Platba 7/8/2015 495,00 0,00 USD
SLEV-10011 Platební sleva 7/8/2015 5,00 0,00 USD