Provedení platební slevy mimo období platební slevy

Tento článek obsahuje dva scénáře, které zobrazují způsob využití platební slevy i v případě, že bude platba provedena mimo období platební slevy.

  1. června Anežka vytvoří fakturu na 2 000,00 pro dodavatele 3052. Faktura obsahuje platební slevu 1 %, pokud je splacena do 14 dní.

Použití možnosti platební slevy = vždy

April vytvoří platbu k 1. červenci, které následuje po datu slevy. April otevře stránku Vyrovnat transakce pro zobrazení transakcí, které lze vyrovnat.

April označí fakturu k platbě. Není možná žádná platební sleva, protože je platba provedena po ukončení datu slevy. Dodavatele však poskytl Anežce schválení přesto provést platební slevu. Proto změní hodnotu v poli Použít platební slevu na vždy.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum platební slevy Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané Vždy Fakt-10030 3052 28. 6. 2015 12. 7. 2015 10030 -2 000,00 USD -1 980,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat transakce.

Datum platební slevy 12. 7. 2015
Částka platební slevy -20,00
Použít platební slevu Vždy
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -20,00

Použité datum pro výpočet slevy = vybrané datum

Pokud byla zaúčtována faktura a platba, platební sleva stále se stále může použít při vyrovnání transakcí na stránce Vyrovnat transakce. April změní hodnotu v poli Datum pro výpočet slevy na Vybrané datum. Uživatel poté zadá datum 28. června, tj. období platební slevy pro fakturu. Toto datum se používá k výpočtu platební slevy pro transakci. Na stránce Vyrovnání otevřené transakce April uvidí, že ve výchozím nastavení je úplné sleva 20,00. Řádek faktury zobrazuje, že částka k vyrovnání je 1 980,00.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum platební slevy Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané a zvýrazněné Normální Fakt-10030 3052 28. 6. 2015 12. 7. 2015 10030 -2 000,00 USD -1 980,00
Vybrané Normální APP-10030 3052 7/15/2015 7/15/2015 500,00 USD 500,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce. Částka slevy, která je přijatá, je 20,00, protože částka k vyrovnání faktury je výchozí částka, 1 980,00.

Datum platební slevy 12. 7. 2015
Částka platební slevy -20,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -20,00

April aktualizuje hodnoty v poli Částka k vyrovnání na 500,00. Hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí je vypočtena jako 5,05.

Označit Použít platební slevu Doklad Účet Datum Datum splatnosti Faktura Částka v měně transakce Měna Částka k vyrovnání
Vybrané a zvýrazněné Normální Fakt-10030 3052 28. 6. 2015 12. 7. 2015 10030 2 000,00 USD -500,00
Vybrané Normální APP-10030 3052 7/15/2015 7/15/2015 500,00 USD 500,00

Informace o slevě se zobrazí v dolní části stránky Vyrovnat otevřené transakce. Hodnota v poli Částka platební slevy k přijetí je 5,05, protože částka k vyrovnání faktury byla změněna na částku platby 500,00.

Datum platební slevy 12. 7. 2015
Částka platební slevy -20,00
Použít platební slevu Normální
Přijatá platební sleva 0,00
Částka platební slevy k přijetí -5,05