Pracovní prostor plateb dodavatelů

Pracovní prostor Platby dodavatele zobrazuje informace související se zpracováním dodavatelských plateb. Tento pracovní prostor obsahuje zobrazení Moje práce a stránku Analýzy. Zobrazení Moje práce zobrazuje souhrnné dlaždice, mřížky transakce dodavatele a související informace o dodavateli. Stránka Analýza používá funkce Microsoft Power BI k zobrazení vizuálů, které se vztahují k platbám dodavatelům.

Zobrazení Moje práce

Dlaždice souhrnu

Dlaždice v oddílu Souhrn oddílu poskytují přehled o stavu platební informace. Můžete zobrazit platební deníky, které dosud nebyly zaúčtovány, faktury, které jsou po splatnosti, všechny dodavatele a dodavatele, kteří jsou blokováni. Z oddílu Souhrn můžete vytvořit nové spuštění mezd.

Informace v oddílu Souhrn jsou určeny pro společnost, pode kterou jste přihlášeni.

Mřížky Transakce dodavatele

Oddíl Transakce dodavatele obsahuje mřížky, které zobrazují faktury, které jsou po splatnosti, a platby, které nebyly dosud uhrazeny. Z mřížky Faktury po splatnosti můžete zobrazit historii vyrovnání pro vybranou fakturu. Z mřížky Nevyrovnané platby můžete zobrazit historii vyrovnání pro vybranou fakturu a vyrovnat fakturu.

Úředníci pro centralizované platby mohou používat filtr, který se zobrazí v horní části každé mřížky, k výběru společnosti. Mřížka je pak filtrována tak, aby se zobrazily pouze společnosti, které jsou definované v organizační hierarchii centralizované platby, kterou má úředník pro centralizované platby oprávnění zobrazit.

Karta Najít transakce v oddílu transakce dodavatele umožňuje vyhledávat transakce dodavatele.

Můžete zobrazit sestavu Sledování splatnosti dodavatele a Souhrn plateb podle data pomocí odkazů v části pracovního prostoru související informace.

Stránka Analytika

Stránka Analytika uvádí důležitou metriku, například faktury dodavatele po splatnosti a faktury dodavatele splatné v budoucnosti. Tato stránka obsahuje devět stránek sestavy. Jedna stránka obsahuje přehled a dalších osm stránek poskytuje podrobné informace o metrikách plateb závazků.

V následující tabulce jsou uvedeny vizualizace dostupné na stránkách sestav.

Stránka sestavy Vizualizace
Přehled plateb dodavatele
 • Faktury po splatnosti
 • Faktury splatné k dnešnímu dni
 • Slevy pořízené u ztrát slev
 • Faktury splatné v budoucnosti podle data hotovostní slevy
 • Faktury splatné v budoucnosti podle data splatnosti
 • Faktury zaplacené později vůči fakturám zaplaceným včas
 • Přiřazení workflow platby
 • Zůstatek dodavatele vůči odběrateli
 • Otevřené faktury s blokováním platby
Faktury po splatnosti
 • Faktury po splatnosti
 • Podrobnosti o fakturách po splatnosti
 • Celkem otevřených faktur:
 • Faktury po splatnosti podle skupiny dodavatelů
 • Faktury po splatnosti podle společnosti
Faktury splatné k dnešnímu dni
 • Faktury splatné k dnešnímu dni
 • Podrobnosti o fakturách splatných k dnešnímu dni
 • Faktury splatné k dnešnímu dni podle společnosti
 • Faktury splatné k dnešnímu dni podle skupiny dodavatelů
Slevy pořízené u ztrát slev
 • Slevy pořízené vůči ztrátám slev
 • Slevy pořízené vůči ztrátám slev – podrobnosti
 • Slevy pořízené vůči ztrátám slev – podle společnosti
 • Slevy pořízené vůči ztrátám slev – podle skupiny dodavatelů
Faktury splatné v budoucnosti
 • Faktury splatné v budoucnosti
 • Faktury splatné v budoucnosti – detaily
 • Faktury splatné v budoucnosti podle společnosti
 • Faktury splatné v budoucnosti podle skupiny dodavatelů
 • Faktury splatné v budoucnosti podle data hotovostní slevy
 • Faktury splatné v budoucnosti podle data splatnosti
Pozdě zaplacené faktury
 • Faktury zaplacené po datu splatnosti
 • Faktury zaplacené po datu splatnosti – detaily
 • Faktury zaplacené po datu splatnosti – podle společnosti
 • Faktury zaplacené po datu splatnosti – podle skupiny dodavatelů
 • Faktury zaplacené pozdě vůči fakturám zaplaceným včas
Workflow platby
 • Instance workflowu platby dodavatele
 • Instance workflowu platby podle schvalujícího
 • Instance workflowu platby podle společnosti
 • Průměrný počet dnů ve workflowu podle schvalujícího
Zůstatek dodavatele vůči odběrateli
 • Zůstatek dodavatele vůči odběrateli
 • Zůstatek dodavatele vůči na společnost
 • Zůstatek dodavatele vůči odběrateli – detaily
Faktury s blokováním platby
 • Faktury s blokováním platby
 • Faktury s blokováním platby – detaily
 • Faktury s blokováním platby podle společnosti
 • Faktury s blokováním platby podle skupiny dodavatelů