Rozúčtováních a záznamy v dílčí hlavní knize pro volné faktury

Rozúčtování slouží k definování, jak budou zaúčtovány částky, například jak budou výnosy, daně a náklady zaúčtovány na volných fakturách. Každá částka, která musí být zaúčtována, když je volná faktura zapsána do deníku, bude mít jedno nebo více rozúčtování.

Rozúčtování

Na stránce Volné faktury můžete použít následující tlačítka k zobrazení a případné změně rozúčtování pro každou částku na volné faktuře.

 • Distribuovat částky—Zobrazení a změna rozúčtování pro každý řádek a také všechny podřízené řádky, jako jsou například daně a poplatky. Lze také zobrazit a změnit rozúčtování pro podřízený řádek přímo na stránce Transakcí DPH nebo na stránce Transakce nákladů.
  • Změna částek v záhlaví volných faktur, například náklady nebo měnové zaokrouhlení částky.
  • Změna částek na řádcích volné faktury.
 • Zobrazit distribuce – Zobrazení rozúčtování pro všechny řádky v dokumentu. V tomto zobrazení nelze měnit rozúčtování.
  • Zobrazení záhlaví a částek řádku.

Distribuce částek

Při vkládání volné faktury budou jednotlivé částky rozděleny následujícím způsobem.

Typ peněžní částky Odkud se zobrazuje hlavní účet Pořadí priority, které určuje, jaká výchozí finanční dimenze je zobrazena
Řádek volné faktury Hlavní kniha na řádku volné faktury.
 1. Je-li hlavní účet účet přidělení, použijte výchozí hodnotu z definice účtu přidělení.
 2. Pokud hlavní účet není účtem přidělení, použijte výchozí šablonu finanční dimenze na řádku volné faktury.
 3. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze na řádku volné faktury.
 4. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Řádek volné faktury pro kombinaci čísla dlouhodobého majetku a oceňovacího modelu
Poznámka
Hlavní účet na řádku volné faktury bude účet vyřazení dlouhodobého majetku.
Hlavní kniha na řádku volné faktury.
 1. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze na řádku volné faktury.
 2. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Částka slevy na volné faktuře Pole Hlavní účet pro slevy odběratele na stránce strany Platební slevy.
 1. Je-li hlavní účet účet přidělení, použijte výchozí hodnotu z definice účtu přidělení.
 2. Pokud hlavní účet není účtem přidělení, použijte výchozí šablonu finanční dimenze na řádku volné faktury.
 3. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze na řádku volné faktury.
 4. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Částka DPH na volné faktuře Pole Splatná DPH na stránce Skupiny zaúčtování hlavní knihy.
 1. Použijte finanční dimenze, které jsou definovány v částce řádku na volné faktuře nebo distribucí pro částky řádku nákladů.
 2. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze na řádku volné faktury.
 3. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.
Částka na řádku nákladů na volné faktuře Pole Účet Dal na stránce Kódy nákladů.
 1. Je-li hlavní účet účet přidělení, použijte výchozí hodnotu z definice účtu přidělení.
 2. Pokud hlavní účet není účtem přidělení, použijte výchozí šablonu finanční dimenze na řádku volné faktury.
 3. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze na řádku volné faktury.
 4. Použijte výchozí hodnoty finanční dimenze z hlavního účtu na stránce Účtová osnova.

Distribuce daní

Dokud daně nejsou vypočítány, nelze pro ně vytvořit rozúčtování. Při výpočtu DPH je třeba ve formuláři Volná faktura provést jeden z následujících úkolů:

 • Zobrazit DPH.
 • Zobrazit celkový součet faktury.
 • Zobrazit cashflow.
 • Zobrazit rozúčtování pro všechny volné faktury.
 • Zobrazit dílčí hlavní knihu.

Dílčí hlavní knihy pro volné faktury

Před zaúčtováním volné faktury můžete zobrazit celý účetní zápis faktury, který zahrnuje pohledávky a závazky, abyste ověřili, zda je faktura zaúčtována na správné účty. Toto zobrazení celkového zápisu do účetnictví se nazývá dílčí hlavní kniha. Pokud zobrazíte náhled dříve, než zapíšete fakturu dodavatele do deníku, a položka dílčí hlavní knihy není správná, nelze položku dílčí hlavní knihy změnit. Namísto toho je nutné změnit rozúčtování nebo účetní profil. Rozúčtování slouží k definování jedné strany účetní položky, má dáti nebo dal. Vyrovnání účetní položky dílčí hlavní knihy je vytvořeno z účetních profilů, jako je například účet odběratele nebo daň.