Odstraňování problémů s rozpočtováním pozice

Tento článek obsahuje odpovědí na otázky, které můžete mít při konfiguraci rozpočtování pozice. Řeší časté otázky týkající se vytváření prvků rozpočtových nákladů, skupin kompenzací a kompenzačních mřížek.

Proč nelze najít stránku s pozicí prognózy v modulu Lidské zdroje?

Pozice prognózy byly přesunuty do modulu Rozpočtování.

Proč nelze odstranit prvek rozpočtových nákladů?

Nelze odstranit prvek rozpočtových nákladů, který je přiřazen k jedné pozici prognózy. Před odstraněním prvku rozpočtových nákladů jej odeberte ze všech pozic prognózy. Tip: Pokud chcete vyhledat všechny pozice, ke kterým je přiřazen prvek rozpočtových nákladů, vyberte nákladový prvek na stránce Prvky rozpočtových nákladů a klepněte na tlačítko Aktualizovat pozice. Pozice, které používají nákladový prvek, jsou uvedeny v horní mřížce.

Jak je možné odebrat nákladový prvek z několika pozic prognózy bez jejich jednotlivého otevření?

Prvek nákladů nelze odstranit. Pokud ale změníte počáteční a koncové datum tak, aby spadalo mimo data cyklu plánování rozpočtu, nebude již přiřazen pozicím prognóz v daném cyklu plánování rozpočtu. Chcete-li provést tuto změnu, otevřete prvek rozpočtových nákladů a poté na pevné záložce Výpočet nákladů klepněte na tlačítko Změnit data a změňte datum začátku platnosti nebo datum vypršení platnosti. Klepnutím na OK automaticky aktualizujete všechny pozice prognózy, ke kterým je přiřazen nákladový prvek. Tip: Pokud použijete tuto metodu, pamatujte, že dojde k odebrání prvku rozpočtových nákladů ze VŠECH pozic prognózy, ve kterých počáteční a koncové datum již není v příslušném rozsahu. Pokud to nemáte v úmyslu, bude třeba otevřít jednotlivé pozice prognózy, ze kterých chcete odebrat prvek rozpočtových nákladů, a provést změny ručně.

Proč nelze zadat roční částku na pevné kartě výpočtu nákladů prvku rozpočtových nákladů?

Nelze zadat roční částku, pokud existují prvky rozpočtových nákladů na pevné kartě Základ výpočtu, protože systém vyžaduje pro výpočet hodnoty procento. Odeberte všechny prvky rozpočtových nákladů z pevné karty Základ výpočtu, chcete-li tuto hodnotu měnit.

Proč nelze změnit typ rozpočtových nákladů z hodnoty „příjmový“ na jiný typ rozpočtových nákladů?

Některé prvky rozpočtových nákladů používají nákladový prvek typu „příjmový“ jako základ pro výpočty. Chcete-li změnit pole Typ rozpočtových nákladů, odeberte prvek nákladový příjmů z pevné záložky Základ výpočtu u všech prvků rozpočtových nákladů.

Proč nelze změnit datum řádků prvku rozpočtových nákladů pro prvek rozpočtových nákladů?

Datum na řádku prvku rozpočtových nákladů při použití prvku rozpočtových nákladů v pozici prognózy nelze změnit. Důvodem je, že je třeba zajistit, aby pozice prognóz byly vždy v souladu s pokyny prvku rozpočtových nákladů. Pokud chcete změnit datum, na pevné záložce Výpočet nákladů klepněte na tlačítko Změnit data a zadejte nové datum. Klepnutím na OK aktualizujete pozice, ke kterým je přiřazen nákladový prvek.

Proč nelze změnit náklady pro prvek rozpočtových nákladů na stránce skupiny kompenzace?

Prvky rozpočtových nákladů můžete vytvářet a měnit pouze na stránce Prvky rozpočtových nákladů.

Proč se zobrazila chybová zpráva při změně data pro nákladový prvek v pozici prognózy?

Data na řádku nákladového prvku pozice prognózy musí spadat do následujících rozsahů:

  • Data aktivace a vyřazení pozice.
  • Data aktivace a vypršení platnosti prvku rozpočtových nákladů.
  • Datum zahájení a ukončení rozpočtového cyklu, který j přidruženy k procesu plánování rozpočtu pozice prognózy.