Přehled rozšířeného odsouhlasení banky

Tento článek popisuje průběhu procesu rozšířeného odsouhlasení banky. Funkci rozšířeného odsouhlasení banky umožňuje importovat bankovní výpisy, které mohou být automaticky odsouhlaseny z bankovních transakcí.

Funkce rozšířeného odsouhlasení banky umožňuje importovat bankovní výpisy. Importované bankovní výpisy lze poté automaticky odsouhlasit v rámci bankovních transakcí. Zde je postup pro tok rozšířeného odsouhlasení banky.

 1. Nastavte import bankovních výpisů.

  • Importujte bankovní výpisy prostřednictvím rozhraní datové entity.
  • Součástí aplikace jsou tři obvyklé formáty bankovních výpisů: ISO20022, BAI2 a MT940.
  • Tuto funkci lze rozšířit o jakýkoli formát.
 2. Nastavte číselnou řadu pro použití rozšířeného odsouhlasení banky a definujte pravidla párování pro odsouhlasení banky.

  • Odpovídající pravidlo odsouhlasení představuje sadu kritérií, které se používají k filtru řádků bankovního výpisu a řádků bankovních transakcí aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations během odsouhlasení. V závislosti na vašich obchodních praktikách můžete nastavit více než jedno pravidlo párování k automatizaci a optimalizaci vašeho procesu odsouhlasení.
 3. Odsouhlaste bankovní výpisy s bankovními transakcemi aplikace Finance and Operations.

  • Proveďte automatické párování a vytvoření deníků odsouhlasení.
  • Zobrazte bankovní výpisy a bankovní transakce aplikace Finance and Operations vedle sebe.
  • Automaticky zaúčtujte bankovní transakce aplikace Finance and Operations, pokud se zobrazí na bankovním výpisu, ale nezobrazí v aplikaci Finance and Operations.
  • Generujte výkaz odsouhlasení.