Zpracování platebních slev u přeplatků

Tento článek popisuje scénáře, které znázorňují způsob zpracování platby, když zákazník využije platební slevu, ale má také přeplatek.

Faktura je považována za přeplacenou, pokud je částka platby větší než částka faktury bez platební slevy. K určení dostupného rozdílu platební slevy je zpracováno, když je faktura přeplacená, použijte pole Správa platební slevy a Maximální přeplatek nebo nedoplatek na stránce Parametry pohledávek. V následujícím příkladu odběratel přeplatil fakturu o 0,50.

Faktura celkem Dostupná platební sleva Částka k úhradě obsahující platební slevu Částka skutečně uhrazená odběratelem
105,00 USD 10,50 USD 94,50 USD 95,00 USD

Správa platební slevy = specifická

Při výběru možnosti Specifické v poli Správa platební slevy na stránce Účty pro automatické transakce je převzata úplná platební sleva. Částka přeplatku buď je zaúčtována na účet hlavní knihy s rozdílem platební slevy, nebo zůstane zůstatek na účtu odběratele. Chování závisí na tom, zda je částka přeplatku mezi 0,00 a částkou zadanou v poli Maximální přeplatek či nedoplatek, nebo zda je částka přeplatku větší než částka Maximální přeplatek či nedoplatek.

Scénář 1

V tomto scénáři se částka přeplatku nachází mezi hodnotami 0,00 a maximálním přeplatkem nebo nedoplatkem. Pokud je faktura zaplacena v rámci sedmi dní, faktura bude zadána na částku 105,00 s dostupnou platební slevou.

Faktura celkem Dostupná platební sleva Částka k úhradě obsahující platební slevu
105,00 USD 10,50 USD 94,50 USD

Odběratel odešle platbu za 95,00 v rámci období platební slevy. Platba je poté vyrovnána podle faktury ve výši 105,00. Po vyrovnání faktury a platby se u pohledávky odběratele vytvoří následující transakce.

Transakce Částka Zůstatek
Faktura 105,00 USD 0,00
Platba -95,00 0,00
Platební sleva -10,50 0,00

Pro platby a vyrovnání jsou generovány následující účetní položky. Platba

Účet Částka Má dáti Částka kreditu
Hotovost 95,00 USD
Pohledávky 95,00 USD

Vyrovnání

Účet Částka Má dáti Částka kreditu
Pole Platební sleva (Hlavní účet pro slevy odběratele na stránce Platební slevy). 10,50 USD
Pohledávky 10,50 USD
Platební slevy pro odběratele (pole Platební slevy pro odběratele na stránce Účty pro automatické transakce. 0,50
Pohledávky 0,50

Scénář 2

V tomto scénáři částka přeplatku přesahuje maximální přeplatek nebo nedoplatek. Pokud je faktura zaplacena v rámci sedmi dní, faktura bude zadána na částku 105,00 s dostupnou platební slevou.

Faktura celkem Dostupná platební sleva Částka k úhradě obsahující platební slevu
105,00 USD 10,50 USD 94,50 USD

Odběratel odešle platbu za 95,00 v rámci období platební slevy. Platba je poté vyrovnána podle faktury ve výši 105,00. Po vyrovnání faktury a platby se u pohledávky odběratele vytvoří následující transakce.

Transakce Částka Zůstatek
Faktura 105,00 USD 0,00
Platba -95,00 -0,50
Platební sleva -10,50 0,00

Částka přeplatku ve výši 0,50 zůstane jako otevřený zůstatek platby a lze ji vyrovnat podle další faktury. Pro platby a vyrovnání jsou generovány následující účetní položky. Platba

Účet Částka Má dáti Částka kreditu
Hotovost 95,00 USD
Pohledávky 95,00 USD

Vyrovnání

Účet Částka Má dáti Částka kreditu
Pole Platební sleva (Hlavní účet pro slevy odběratele na stráncePlatební slevy). 10,50 USD
Pohledávky 10,50 USD

Správa platební slevy = nespecifická

Při výběru možnosti Nespecifické v poli Správa platební slevy na stránce Účty pro automatické transakce je částka platební slevy snížena částkou přeplatku. Toto chování se vždy používá bez ohledu na to, zda je částka přeplatku větší nebo menší než částka zadaná v poli Maximální přeplatek či nedoplatek.

Scénář 3

V tomto scénáři je faktura zaplacena v rámci sedmi dní, faktura bude zadána na částku 105,00 s dostupnou platební slevou.

Faktura celkem Dostupná platební sleva Částka k úhradě obsahující platební slevu
105,00 USD 10,50 USD 94,50 USD

Odběratel odešle platbu za 95,00 v rámci data platební slevy. Platba je poté vyrovnána podle faktury ve výši 105,00. Po vyrovnání faktury a platby se u pohledávky odběratele vytvoří následující transakce.

Transakce Částka Zůstatek
Faktura 105,00 USD 0,00
Platba -95,00 -0,00
Platební sleva -10,00 0,00

Částka platební slevy se sníží z 10,50 na 10,00. Platba a faktura je považována za vyrovnanou. Platba

Účet Částka Má dáti Částka kreditu
Hotovost 95,00 USD
Pohledávky 95,00 USD

Vyrovnání

Účet Částka Má dáti Částka kreditu
Pole Platební sleva (Hlavní účet pro slevy odběratele na stránce Platební slevy). 10,50 USD
Pohledávky 10,50 USD